Multimédia


  Jméno:  


1. Zvuk
         se šíří vakuem
         je mechanické vlnění
         je elektromagnetické vlnění
         má rozsah přibližně 16 Hz až 20000 Hz

2. Označte správná tvrzení
         zvuk s nižší frekvencí je infrazvuk
         rychlost zvuku je stejná ve všech prostředích
         rychlost zvuku nezávisí na teplotě
         zvuk s vyšší frekvencí je ultrazvuk

3. Označte správná tvrzení
         hladina intenzity zvuku se udává v dB
         hladina intenzity zvuku se udává ve W
         tón je zvuk s konstantní frekvencí

4. Vzorkovací frekvence 44 100 Hz znamená, že
         pracujeme s procesorem o frekvenci 44 100 Hz
         každou sekundu odebereme 44 100 krát vzorek signálu
         zvuk má maximální frekvenci 44 100 Hz

5. Počet bitů 16 tzv. bitová hloubka, znamená
         zvuk má 16 úrovní hlasitosti
         potřebujeme nejméně 16bitový procesor
         potřebujeme nejméně 16bitový operační systém
         216 = 65 536 úrovní, kterými budeme vzorek měřit

6. 1 hodina stereo záznamu (44 100 Hz 16 bit) má velikost přibližně
        
         CD
         DVD

7. Komprese zvuku
        odstraníme (např větší než 16 kHz)
8. Komprese zvuku
        lidské ucho je necitlivé na slabší signál v blízkosti silnějšího signálu na blizké - sluchové maskování
9. Komprese zvuku
        maskovací efekt - před silným zvukem a po silném zvuku ( trvá určitou dobu než zpracuje změnu zvukové úrovně okolo silného zvuku)
10. Komprese zvuku
        redundance ve signálu - hluboké a vysoké tóny člověk těžko lokalizuje
11. Komprese zvuku
        zmenšit vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku, tím se kvalita.
12. Komprese v předchozích otázkách byly ztrátové
         Ano
         Ne

13. Přiřaďte správné formáty
         Windows Media Audio
         Ogg Vorbis Formát lze volně používat
         Windows Audio Volume nekomprimovaný formát
         jeden ze skupiny kompresních algoritmů MPEG (Moving Picture Experts Group)

14. Přiřaďte správné datový tok
         kvalita téměř CD
         kvalita telefonní
         kvalita blízká FM rádiu
         kvalita lepší než AM rádio

15. Datový tok
         frekvence, při které je zvuk digitalizován
         kolik bitů za sekundu je nutno přenést k zachycení zvuku
         udává do kolika bitů (8 nebo 16) je zvuk kódován

16. Označte konektory
         2
         3
         4

17. Midi
         mezinárodní standard používaný v hudebním průmyslu
         Musical Instrument Digital Interface
         hovorově soubory s příponou mid nebo smf (hudba uložená podle standardu MIDI)
         elektronický komunikační protokol pro hudební nástroje, počítače a další

18. Na obrázku je
         prodejní leták
         ID3 tag
         návod na přehrávač
         informace o hudební skladbě

19. Vyhledá CD audio přes internet v databázi. Zobrazí údaje o autorovi, seznam skladeb a případně další informace.
         komerční databáze
         databáze pod licencí GNU GPL

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Multimédia v 1.0 - pr 2010).