Demo 1


  Jméno:  


1. Přiřaďte následující internetové služby k jejich příslušným portům.
         HTTP
         NNTP
         FTP
         SMTP

2.
Vynálezce HTML je Marc Andressen.
         Ano
         Ne

3. Zvolte správnou IP adresu, aby bylo tvrzení správné.
        Adresa IP přináleží třídě A
4. Zatrhněte software pro odesílání pošty SMTP
         mIRC
         Netscape
         Outlook Express
         LeechFTP
         Internet Explorer
         Eudora
         News Xpress
         MS-Mail

5. Setřiďte tyto vrstvy sítě (1=nejvyšší)
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.
         6.
         7.

6. Vyberte aplikaci, která není klientskou aplikací.
         Outlook Express
         Internet Explorer
         Eudora
         LeechFTP
         Netscape
         Apache

7. Doplňte typ serveru na správné tvrzení.
        Obvykle, server očekává spojení na portu 25
8. Přiřaďte adresy IP ke správným třídám.
         147.38.25.103
         193.248.232.178
         13.128.35.206
         192.168.1.53

9. Setřiďte protokoly podle čísel jejich portů (1= nejmenší)
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.
         6.
         7.

10.
Kteří z těchto jmenovaných se podíleli na tvorbě protokolu TCP/IP
         Marc ANDRESSEN
         Paul BARRAN
         Tim BERNERS-LEE
         Jim CLARK
         Larry ROBERTS

 

© Pierre FAUQUE (Demo 1 v 1.0 - oct 2004).