Jednotky, Převody


  Jméno:  


1. Fyzika je přírodní věda.
         Ano
         Ne

2. Označte základní jednotky SI
         metr
         Newton
         sekunda
         Ampér
         Volt

3. Přiřaďte spravné jednotky k veličinám
         hmotnost
         čas
         svítivost
         látkové množství
         elektrický proud
         termodynamická teplota
         délka

4. Vyberte doplňkové jednotky
         kilogram
         steradián
         minuta
         stupeň
         m.s-1
         radián
         newton
         tuna

5. Vyberte odvozené jednotky
         kilogram
         m.s-1
         newton
         tuna
         radián
         minuta
         steradián
         stupeň

6. Vyberte vedlejší jednotky
         radián
         newton
         minuta
         kilogram
         m.s-1
         steradián
         tuna

7. Seřaďte násobky od největšího po nejmenší
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

8. Seřaďte dílčí násobky od nejmenšího po největšího
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

9. Přiřaďte správné předpony
         1012
         109
         106
         103

10. Přiřaďte správné předpony
         10-3
         10-6
         10-9
         10-12

11.  
        Klid nebo pohyb těles je vždy .
12. Součástí mechaniky je věda, která se zabývá pouze popisem pohybu těles, aniž by zkoumala příčiny pohybu těles.
        Nazývá se .
 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Jednotky, Převody v 1.0 - září 2008).