Jednotky, Převody


  Jméno:  


1. Fyzika je přírodní věda.
         Ne
         Ano

2. Označte základní jednotky SI
         Newton
         sekunda
         Ampér
         Volt
         metr

3. Přiřaďte spravné jednotky k veličinám
         termodynamická teplota
         čas
         svítivost
         látkové množství
         elektrický proud
         délka
         hmotnost

4. Vyberte doplňkové jednotky
         tuna
         steradián
         stupeň
         m.s-1
         minuta
         kilogram
         radián
         newton

5. Vyberte odvozené jednotky
         m.s-1
         steradián
         stupeň
         tuna
         kilogram
         radián
         minuta
         newton

6. Vyberte vedlejší jednotky
         newton
         minuta
         kilogram
         m.s-1
         tuna
         steradián
         radián

7. Seřaďte násobky od největšího po nejmenší
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

8. Seřaďte dílčí násobky od nejmenšího po největšího
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

9. Přiřaďte správné předpony
         1012
         109
         106
         103

10. Přiřaďte správné předpony
         10-3
         10-6
         10-9
         10-12

11.  
        Klid nebo pohyb těles je vždy .
12. Součástí mechaniky je věda, která se zabývá pouze popisem pohybu těles, aniž by zkoumala příčiny pohybu těles.
        Nazývá se .
 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Jednotky, Převody v 1.0 - září 2008).