Jednotky, Převody


  Jméno:  


1. Fyzika je přírodní věda.
         Ne
         Ano

2. Označte základní jednotky SI
         sekunda
         Newton
         metr
         Ampér
         Volt

3. Přiřaďte spravné jednotky k veličinám
         délka
         hmotnost
         svítivost
         látkové množství
         elektrický proud
         termodynamická teplota
         čas

4. Vyberte doplňkové jednotky
         tuna
         kilogram
         steradián
         stupeň
         radián
         minuta
         m.s-1
         newton

5. Vyberte odvozené jednotky
         newton
         tuna
         kilogram
         m.s-1
         steradián
         stupeň
         radián
         minuta

6. Vyberte vedlejší jednotky
         radián
         newton
         minuta
         kilogram
         m.s-1
         steradián
         tuna

7. Seřaďte násobky od největšího po nejmenší
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

8. Seřaďte dílčí násobky od nejmenšího po největšího
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

9. Přiřaďte správné předpony
         1012
         109
         106
         103

10. Přiřaďte správné předpony
         10-3
         10-6
         10-9
         10-12

11.  
        Klid nebo pohyb těles je vždy .
12. Součástí mechaniky je věda, která se zabývá pouze popisem pohybu těles, aniž by zkoumala příčiny pohybu těles.
        Nazývá se .
 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Jednotky, Převody v 1.0 - září 2008).