Jednotky, Převody


  Jméno:  


1. Fyzika je přírodní věda.
         Ano
         Ne

2. Označte základní jednotky SI
         Newton
         metr
         sekunda
         Ampér
         Volt

3. Přiřaďte spravné jednotky k veličinám
         látkové množství
         délka
         čas
         elektrický proud
         termodynamická teplota
         hmotnost
         svítivost

4. Vyberte doplňkové jednotky
         tuna
         minuta
         m.s-1
         kilogram
         steradián
         stupeň
         radián
         newton

5. Vyberte odvozené jednotky
         newton
         tuna
         radián
         minuta
         kilogram
         m.s-1
         steradián
         stupeň

6. Vyberte vedlejší jednotky
         steradián
         newton
         minuta
         kilogram
         m.s-1
         radián
         tuna

7. Seřaďte násobky od největšího po nejmenší
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

8. Seřaďte dílčí násobky od nejmenšího po největšího
         1.
         2.
         3.
         4.
         5.

9. Přiřaďte správné předpony
         1012
         109
         106
         103

10. Přiřaďte správné předpony
         10-3
         10-6
         10-9
         10-12

11.  
        Klid nebo pohyb těles je vždy .
12. Součástí mechaniky je věda, která se zabývá pouze popisem pohybu těles, aniž by zkoumala příčiny pohybu těles.
        Nazývá se .
 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Jednotky, Převody v 1.0 - září 2008).