Kinematika 1


  Jméno:  


1. Podle tvaru trajektorie rozdělujeme pohyby na
         nerovnoměrné
         křivočaré
         přímočaré
         rovnoměrné
         rovnoměrně zpomalené
         rovnoměrně zrychlené
         zrychlené

2. Přiřaďte k jednotkám vhodné veličiny
         m.s-2
         m.s-1
         m
         s
         m.s
         km.h

3. 1 m.s-1 = (i více možností)
         3 600 m.h-1
         36 km.h-1
         3,6 km.h-1
         10 km.h-1

4. Označte vektorové veličiny
         čas
         okamžitá rychlost
         hmotnost
         zrychlení
         průměrná rychlost

5. Označte odpovídající pohyby
         v = konstanta
         v = v0 + a.t
         v = 0 m.s-1
         v = a.t
         v = v0 - a.t

6. Označte odpovídající pohyby
        
        
         s = v.t
        

7.
        Na obrázku je
8.
        Na obrázku je
9.
        Na obrázku je
10.
        Na obrázku je
11.
        Na obrázku je
12.
        Na obrázku je
13.
        Na obrázku je
14.
        Vypočítejte rychlost m.s-1
15.
        Vypočítejte rychlost m.s-1
16.
        Vypočítejte zrychlení m.s-2
17.
        Vypočítejte zrychlení m.s-2
18.
        Vypočítejte zrychlení m.s-2 (zadejte kladné číslo - bez znaménka )
 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Kinematika 1 v 1.0 - září 2008).