Kinematika 2


  Jméno:  


1. Označte správná tvrzení týkající se grafu
         klid
         rychlost je 3 m.s-1
         zrychlení je nulové
         celková dráha je 5 m
         rychlost je 0,5 m.s-1
         rovnoměrný pohyb
         zrychlení je 0,5 m.s-2
         pohyb není křivočarý
         rovnoměrně zrychlený pohyb

2. Označte správná tvrzení týkající se grafu
         rychlost je 0,8 m.s-1
         rovnoměrně zrychlený pohyb s počáteční rychlostí
         dráha za 5 sekund je 6 metrů
         rychlost je 1,2 m.s-1
         dráha za 5 sekund je 4 metry
         zrychlení je nulové
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         zrychlení je 1,2 m.s-2
         rovnoměrný pohyb

3. Označte správná tvrzení týkající se grafu
         zrychlení je nulové
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         rovnoměrný pohyb
         dráha za první 2 sekundy je 5 metrů
         dráha za první 2 sekundy je 4 metry

4. Označte správná tvrzení týkající se grafu (přímočarý pohyb)
         dráha za 5 sekund je 15 metrů
         zrychlení je nulové
         klid
         dráha za 5 sekund je 3 metry
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         rovnoměrný pohyb
         dráha za 5 sekund je 5 metrů

5. Označte správná tvrzení týkající se grafu
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         dráha za 5 sekund je 7,5 metru
         dráha za 5 sekund je 3 metry
         zrychlení je 3 m.s-2
         zrychlení je nulové
         zrychlení je 0,6 m.s-2
         rovnoměrný pohyb
         dráha za 5 sekund je 15 metrů

6. Označte správná tvrzení týkající se grafu
         rovnoměrný pohyb
         rovnoměrně zpomalený pohyb
         zrychlení je 0,8 m.s-2
         zrychlení je nulové
         rychlost ve 5 sekundě je 2,5 m.s-1
         rychlost ve 2,5 sekundě je 5 m.s-1
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         zrychlení je 1,4 m.s-2

7. Označte správná tvrzení týkající se grafu (na znaménku nezáleží)
         rychlost v 0 sekundě je 4 m.s-1
         rovnoměrně zpomalený pohyb
         rovnoměrně zrychlený pohyb
         zrychlení je 4 m.s-2
         zrychlení je 5 m.s-2
         zrychlení je 1,2 m.s-2
         rovnoměrný pohyb
         rychlost v 0 sekundě je 5 m.s-1
         zrychlení je 0,8 m.s-2

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Kinematika 2 v 1.0 - září 2008).