Vektory, kružnice


  Jméno:  


1. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v1 a v2 je m.s-1
2. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v1 a v5 je m.s-1
3. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v2 a v4 je m.s-1
4. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v5 a v4 je m.s-1
5. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v6 a v4 je m.s-1
6. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet v2 a v5 je m.s-1
7. Na obrázku 1 dílek odpovídá 1 m.s-1
        Součet všech rychlostí (zaokouhlete na 1 des. místo) je m.s-1
8. Hmotný bod se pohybuje proti směru hodinových ručiček, vektor rychlosti znázorňuje
         1. vektor
         2. vektor
         3. vektor
         4. vektor
         5. vektor
         6. vektor

9. Hmotný bod se pohybuje proti směru hodinových ručiček, dostředivé zrychlení znázorňuje
         1. vektor
         2. vektor
         3. vektor
         4. vektor
         5. vektor
         6. vektor

10. Úhlovou rychlost počítáme ze vztahu
        
        
        
        
        
        
        
        

11. Úhlovou frekvenci počítáme ze vztahu
        
        
        
        
        
        
        
        

12. Označte správné tvrzení ze vztahu , průvodič má délku 2 metry
         dráha 1 metr, úhlová dráha 2 stupně
         dráha 4 metry, úhlová dráha 2 stupně
         dráha 2 metry, úhlová dráha 1 radián
         dráha 1 metr, úhlová dráha 2 radiány
         dráha 8 metrů, úhlová dráha 4 radiány

13. Označte správné tvrzení ze vztahů a , průvodič má délku 2 metry
         úhlová rychlost 4 s-1, zrychlení 8 m.s-2
         rychlost 4 m.s-1, zrychlení 8 m.s-2
         úhlová rychlost 2 s-1, zrychlení 8 m.s-2
         rychlost 4 m.s-1, zrychlení 2 m.s-2

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Vektory, kružnice v 1.0 - říj 2008).