Práce, Energie


  Jméno:  


1. Přiřaďte veličiny k jejich definičním vztahům
        
        
        
        
        

2. Je-li ve vztahu potom platí
         žádné tvrzení
        
        

3. Je-li ve vztahu potom platí
        
        
         žádné tvrzení

4. Jednotku Joule mají veličiny, které jsou vyjádřené vztahem
        
        
        
        
        
        
        

5. Jednotku kWh mohou mít veličiny vyjádřené vztahem
        
        
        
        
        
        

6. Pro vztah , kde P je výkon a P0 je příkon platí
        
        
        

7. 1 kWh odpovídá
         3 600 000 J
         0,003 6 GJ
         3,6 MJ
         3 600 kJ

8. Jaká práce se musí vykonat, aby vlak hmotnosti 800 t zvětšil svou rychlost z 36 km/h na 54 km/h? Označte vztahy potřebné k vyřešení příkladu.
        
        
        
        
        
        
        
        

9. Ze vztahů a vyjádřete čas, tak aby ve vztahu nebyla práce
        
        
        
        
        

10. Vypočítejte sílu ze vztahu kde
         F = 8 N
         F = 0,8 N
         F = 80 N
         F = 800 N

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Práce, Energie v 1.0 - říj 2008).