Mechanika tuhého tělesa


  Jméno:  


1. Označte o jaký pohyb se jedná
         posuvný a otáčivý současně
         posuvný
         neznámý
         otáčivý

2. Označte o jaký pohyb se jedná
         posuvný
         posuvný a otáčivý současně
         neznámý
         otáčivý

3. Která síla má největší otáčivý účinek.
         F1
         F2
         F3

4. Která síla má nulový otáčivý účinek.
         F1
         F2
         F3

5. Pro síly platí F1 = F2 = F3 = 10 N. Poloměr kružnice je 1 m. Která síla způsobuje moment síly 10 Nm.
         F1
         F3
         F2

6. Na kterém obrázku je výsledný moment nulový.
         A
         B
         C
         D

7. Síla F1 = 10 N. Poloměr kružnice je 1 m. Které síly představují dvojici síl 20 Nm.
         A
         B
         C
         D

8. Označte platné vztahy.
        
        
        
        
        

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Mechanika tuhého tělesa v 1.0 - led 2009).