iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Қайталанатын сұрақтарды болдырмау үшін:
1. Сіз менің анимацияларымнан бейнелер жасап, оларды орналастыра аласыз, мысалы youtube-те.
2. Сондай-ақ, менің анимацияларымнан скриншоттар жасап, оларды қолдануға болады.

Мектептегі физика - HTML5   (Физикалық анимациялар / модельдеу)
Механика Гравитациялық өріс Механикалық тербелістер мен толқындар Молекулалық физика және термодинамика Электростатика Электр тоғы Жартылай өткізгіштер Сұйықтардағы электр тогы Газдардағы және вакуумдағы ток өткізгіштік Магнит өрісі Айнымалы ток Оптика Арнайы салыстырмалылық Атом физикасы Ядролық физика Математика
Көлбеу жазықтық
көзқарас
көзқарас
Күш параллелограммы
штангенциркуль
Микрометр
Қозғалыс
Қозғалыс
Қозғалыс
бірқалыпты айналмалы қозғалыс
Орталықтан тепкіш губернатор
Бекітілген және бос шкив
Шкив жүйесі
иінтірек принципі
Ньютонның 1-ші заңы
Ньютонның 2-ші заңы
Ньютонның 3-ші заңы
Лифт
Жұмыс
Серпімді соқтығысу
серпімсіз соқтығысу
Энергияның сақталу заңы
Инерция моменті
Үйкеліс және сүйреу
Ньютонның бесігі
Архимед принципі
Гидростатикалық қысым
Декарттық сүңгуір
Рух деңгейі
Байланыс құралдары
Гидростатикалық парадокс
Гидростатикалық парадокс
Қысым
Сорғы
Паскаль заңы
Гидравликалық көтергіш
Бернулли принципі
Көтеру (күш)
Ауырлық центрі
Ауырлық центрі
Ауырлық центрі
Механикалық тепе-теңдік 1
Механикалық тепе-теңдік 2
Механикалық тепе-теңдік 3
Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы
Гравитациялық өрістің қарқындылығы
Гравитациялық өріс
Жердегі гравитациялық өріс
Географиялық координаттар жүйесі
Стандартты ауырлық күші
Фуко маятнигі
Салмақсыздық
Супер лифт
Көлденеңінен ұшырылған снаряд
Көлденеңінен ұшырылған снаряд 2
Тесік арқылы сұйықтық ағыны
Снарядтың қозғалысы - Қол гранаты
Траекториялар мен орбиталар
Ньютонның зеңбірегі
Геосинхронды жер серігі
Кеплердің 1-ші заңы
Кеплердің екінші заңы
Кеплердің үшінші заңы - ішкі планеталар
Кеплердің үшінші заңы - сыртқы планеталар
Күн жүйесі
Ай фазасы
Шоқжұлдыз
Шоқжұлдыз
Шоқжұлдыз
Кеплер заңдары
Осцилляторлар
Осцилляторлар
Осцилляторлар
Осцилляторлар
Осцилляторлар
Осцилляторлар
Айналмалы қозғалыс
Қарапайым гармоникалық қозғалыс
Гармоникалық тербелістердің суперпозициясы
f1 = f2 гармоникалық тербелістердің суперпозициясы
f1 ≈ f2 гармоникалық тербелістердің суперпозициясы
фаза
Квадраттық толқын
Лиссажу қисығы
өшетін тербелістер
Маятник (математика)
Маятник (математика) - Шеге
Қарапайым гармоникалық осциллятор
Қарапайым гармоникалық осциллятор - Тікұшақ
шағылу
Сыну
Толқындардың шекаралардан шағылуы
Тұрақты толқындар
Дыбыс жылдамдығы
Доплерлік әсер
Соққы толқыны
Гюйгенс - Френель принципі
Толқын машинасы
Толқын машинасы
Тұрақты толқындар
Маятникті толқынды ойыншық
Торсионды толқынды машина
Толқын
Дыбыс
Броундық қозғалыс
Диффузия
Атомдардың өзара әрекеттесуі
Идеал газ молекулаларының жылдамдығының таралуы
Температура шкаласы
Жылудың механикалық эквиваленті
Ішкі энергия
Ішкі энергия
Жылу берілу - конвекция
Жылу берілу - сәулелену
Жылу берілу –жылуөткізгіштік
Изотермиялық процесс
Изобариялық процесс
Изохоралық процесс
Адиабатикалық процесс
Карно циклі
Паровоз
Мәңгілік қозғалыс
Мәңгілік қозғалыс
Мәңгілік қозғалыс
Мәңгілік қозғалыс
Ішетін құс
Тоңазытқыш
Капиллярлық қысым
Wimshurst машинасы
Van de Graaff генераторы
Van de Graaff генераторы
Van de Graaff генераторы
Van de Graaff генераторы
Электр өрісі
Алымдар мен өрістер
Конденсатор
Кернеу, ток және кедергі
Электр тізбегі
Ом заңы
Ішкі кедергі
Кирхгофтың заңдары
Кирхгофтың заңдары
Электр кедергісі
Температура коэффициенті
Термистор
Фоторезистор
Кремний
Кремний
Тасымалдаушы генерация және рекомбинация
Ішкі жартылай өткізгіш
Жартылай өткізгіштер
Диодты көпір
Бөліну
Бөліну
Электролиз
Қорғасын - қышқыл батарея
Иондау - электроскопты разрядтау
Иондау - электроскопты разрядтау
Газдардағы электрлік разряд
Электрлік разрядтың вольт-амперлік сипаттамалары
Электр доғасы
Индукциялық катушка
Катод сәулесі
Осциллограф
Крукс түтігі - мальталық кросс түтік
Крукс түтігіндегі аймақтар
Әулие Эльмо ​​оты
Неон шамы
Флуоресцентті шам
Найзағайдан қорғау
Магнит
Ферромагнетизм
Ампердің оң бұранда ережелері
Ампердің оң бұранда ережелері
Флемингтің сол қол ережесі
Флемингтің сол қол ережесі
Ампер заңы
Электромагниттік индукция
Ленц заңы
Ленц заңы
Телтрон түтігі
Генератор және динамо
Генератор және динамо
Үш фазалы айнымалы ток генераторы
Трансформатор
Waltenhofen маятнигі
Қарапайым айнымалы ток тізбектері
RLC тізбегі
RLC тізбегі
RLC тізбегі
RLC параллель тізбегі
RLC параллель тізбегі
RLC параллель тізбегі
Электромагниттік тербелмелі контур
Призма
Субтрактивті және аддитивті түс
Субтрактивті және аддитивті түс
Ньютон дискісі
Екі тілімді тәжірибе
Айналар
линза
линза
линза
Теріс линза
Көз ақаулары
Көз ақаулары
Көз ақаулары
Қонақ үй
Лупа
Кеплериялық телескоп
Галилеялық телескоп
Ойыс айна
Ойыс айна
Дөңес айна
Ньютондық телескоп
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарық ағыны
Жарықтық қарқындылығы
Жарықтық қарқындылығы
Жарық
Қара дене
Blackbody моделі
Blackbody моделі
Фотоэффект
Электромагниттік толқын
Поляризациялық сүзгі
Поляризациялық сүзгі
Рентген түтігі
Майкельсон - Морли эксперименті
Уақытты кеңейту
Ұзындықтың жиырылуы
Атом модельдері
Атом модельдері
Атом модельдері
Атом модельдері
Атом модельдері
Резерфордтың алтын фольга бойынша тәжірибесі
Резерфордтың алтын фольга бойынша тәжірибесі
Бор моделі
Бор моделі
Спектроскоп
Комптонның шашырауы
Франк - Герц эксперименті
Радиация
Радиация
Радиоактивті ыдырау заңы
Ыдырау тізбегі
Ыдырау тізбегі
Ядролық реакция
Ядролық реакция
Ядролық реакция
Ядролық реакция
Пифагор теоремасы
Пифагор теоремасы
Пифагор теоремасы
Pi пи тұрақтысы
Радиан
Бірлік шеңбері
Векторлық қосу
Буффонның ине ақаулығы
Гальтон тақтасы
Мебиус жолағы
Платондық қатты денелер
Грек алфавиті
 
Максвелл маятнигі
Еркін түсу
Ньютон түтігі
еркін түсу эксперимент
Тігінен ұшырылған снаряд
Снарядтың қозғалысы
еріксіз тербеліс
Маятник - тікұшақ
Біріктірілген генераторлар
Резонанс
Резонанс
Галилео термометрі
Екі тактілі қозғалтқыш
Төрт тактілі қозғалтқыш
Дизельді қозғалтқыш
Wankel қозғалтқышы
Қайнау температурасы нүктесі- Атмосфералық қысым
Қайнау температурасы нүктесі- Атмосфералық қысым
Қайнау температурасы нүктесі- Атмосфералық қысым
Қайнау нүктесі - Биіктік
Атмосфералық қысым - Биіктік
Жер атмосферасы
Абсолютті ылғалдылық
Салыстырмалы ылғалдылық
Шық нүктесі
Микроскоп