iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Aby som sa vyhol opakujúcim sa otázkam:
1. Môžete vytvárať videá z mojich animácií a umiestňovať ich, napríklad na youtube.
2. Môžete tiež vytvárať screenshoty z mojich animácií a používať ich.

Fyzika v škole - HTML5   (Fyzika Animácie/Simulácie)
Mechanika Gravitačné pole Mechanické kmitanie a vlnenie Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický prúd Polovodiče Elektrický prúd v kvapalinách Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Magnetické pole Striedavý prúd Optika Špeciálna teória relativity Atomistika Jadrová fyzika Matematika