iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Takrorlanadigan savollardan qochish uchun:
1. Siz mening animatsiyalarimdan videolar yaratishingiz va ularni joylashtirishingiz mumkin, masalan youtube-da.
2. Shuningdek, mening animatsiyalarimdan skrinshotlar yaratishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin.

Maktabda Fizika - HTML5   (Fizika Animatsiyalar/Simulyatsiyalar)
Mexanika Gravitatsiya Mexanik tebranishlar va to'lqinlar Molekulyar fizika va termodinamika Elektrostatika Elektr toki Yarim o'tkazgich Suyuqliklarda elektr toki Gazlarda va vakuumda elektr toki Magnit maydoni O'zgaruvchan tok Optika Maxsus nisbiylik nazariyasi Atom fizikasi Yadro fizikasi Matematika
Qiya tekislik
Sanoq sistemasi
Sanoq sistemasi
Kuchlar parallelogrami
Shtangsirkul
Mikrometr
Harakat
Harakat
Harakat
Aylana bo'ylab harakat
Markazdan qochma regulyator
Blok
Bloklar sistemasi
Richag
Nyutonning birinchi qonuni
Nyutonning ikkinchi qonuni
Nyutonning uchinchi qonuni
Lift
Mexanik ish
Elastik to'qnashuv
Noelastik to'qnashuv
Energiyaning saqlanish qonuni
Inertsiya momenti
Havoning ishqalanishi va qarshiligi
Nyuton beshigi
Arximed qonuni
Gidrostatik bosim
Kartezian g'avvosi
Shayton
Tutash idishlar
Gidrostatik paradoks
Gidrostatik paradoks
Bosim
Nasos
Paskal qonuni
Gidravlik ko'targich
Bernulli qonuni
Ko'taruvchi kuch
Massa markazi
Massa markazi
Massa markazi
Mexanik muvozanat 1
Mexanik muvozanat 2
Mexanik muvozanat 3
Nyutonning klassik tortishish nazariyasi
Gravitatsion maydon kuchlanganligi
Gravitatsion maydon
Bir jinsli gravitatsion maydon
Geografik koordinatalar
Erkin tushish tezlanishi
Fuko mayatnigi
Vaznsizlik
Yuklanish
O'q qayerga uchadi
O'q qayerga uchadi 2
Suyuqliklarning tirqishdan oqib chiqishi
O'q harakati - granata
Harakat trayektoriyasi
Nyuton tepaligi
Geostatsionar orbita
Keplerning birinchi qonuni
Keplerning ikkinchi qonuni
Keplerning uchinchi qonuni – ichki sayyoralar
Keplerning uchinchi qonuni – tashqi sayyoralar
Quyosh sistemasi
Oy fazalari
Yulduz turkumi
Yulduz turkumi
Yulduz turkumi
Keoler qonunlari
Ostsillyatorlar
Ostsillyatorlar
Ostsillyatorlar
Ostsillyatorlar
Ostsillyatorlar
Ostsillyatorlar
Aylana bo'ylab harakat
Garmonik tebranishlar
Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi
Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 = f2
Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 ≈ f2
Tebranishlar fazasi
To'g'ri burchakli to'lqin
Lissaju shakllari
So'nuvchi tebranishlar
Matematik mayatnik
Matematik mayatnik - Mix
Garmonik ostsillyator
Garmonik ostsillyator - Vertolyot
Aks etish
Sinish
To'lqinlar qaytishi
Turg'un to'lqin
Tovush tezligi
Doppler effekti
Zarb to'lqini
Gyugens-Frenel prinsipi
Mayatniklar to'lqini generatori
Mayatniklar to'lqini generatori
Turg'un to'lqin
Mayatnik effekti
To'lqin mashinasi
To'lqin
Tovush
Broun harakati
Diffuziya
Atomlar o'zaro ta'siri
Maksvell taqsimoti
Harorat shkalalari
Issiqlikning mexanik ekvivalenti
Kalorimetri
Ichki energiya
Ichki energiya
Konveksiya issiqlik almashinishi
Issiqlik uzatish – nurlanish
Issiqlik o'tkazish
Izotermik jarayon
Izobarik jarayon
Izoxorik jarayon
Adibatik jarayon
Karni sikli
Paravoz
Abadiy dvigatel
Abadiy dvigatel
Abadiy dvigatel
Abadiy dvigatel
Qushlar suvdoni
Muzlatkich
Kappilyar bosim
Elektrofor mashina
Van De Graf generatori
Van De Graf generatori
Van De Graf generatori
Van De Graf generatori
Электрическое поле
Zaryadlar va maydonlar
Kondensator
Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik
Elektr zanjiri
Om qonuni
Ichki qarshilik
Kirxgof qoidasi
Kirxgof qoidasi
Elektr qarshilik
Elektr qarshilikni temperatura koeffitsiyenti
Termorezistor
Fotorezistor
Kremniy
Kremniy
Generatsiya va rekombinatsiya
Xususiy yarm o'tkazuvchanlik
Yarim o'tkazgichlar
Diodli ko'prik
Elektrolitik dissotsatsiya
Elektrolitik dissotsatsiya
Elektroliz
Qo'rgoshin-kislotali akkumulyator
Ionlashish - elektroskopni razryadlash
Ionlashish - elektroskopni razryadlash
Gaz razryadi
Razryadlarning volt-amper xarakteristikasi
Elektr yoyi
Rumkorf g'altagi
Katod nuri
Ostsillograf
Kriks trubkasi - Maltiya xochi
Kruks trubkasi regionlari
Avliyo Elma chiroqlari
Neon lampa
Lyumenstsent lampa
Chaqmoq qaytargich
Magnit
Ferromagnitlar
Tokli o'tkazgich magnit maydoni
Tokli o'tkazgich magnit maydoni
Regra de Fleming
Regra de Fleming
Amper qonuni
Elektromagnit induksiya
Lents qoidasi
Lents qoidasi
Gelmgols halqasi
Generator va dinamo
Generator va dinamo
Uch fazali generator
Transformator
Valtenxofen mayatnigi
O'zgaruvchan tok oddiy sxema
Ketma-ket RLC-zanjir
Ketma-ket RLC-zanjir
Ketma-ket RLC-zanjir
Parallel RLC-zanjir
Parallel RLC-zanjir
Parallel RLC-zanjir
Elektromagnit tebranish konturi
Prizma
Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Nyuton rangli diski
Yung tajribasi
Ko'zgu
Linza
Yig'uvchi linza
Yig'uvchi linza
Sochuvchi linza
Ko'rish defektlari
Ko'rish defektlari
Ko'rish defektlari
Akkomodatsiya
Lupa
Kepler teleskopi
Galiley teleskopi
Botiq ko'zgu
Botiq ko'zgu
Qavariq ko'zgu
Nyuton teleskopi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yorug;lik oqimi
Yoriglik kuchi
Yoriglik kuchi
Yoritilganlik
Absolyut qora jism
Absolyut qora jism modeli
Absolyut qora jism modeli
Fotoeffekt
Elektromagnit to'lqin
Qutblantiruvchi yorug'lik filtri
Qutblantiruvchi yorug'lik filtri
Rentgen trubkasi
Maykelson tajribasi
Vaqtning relyativstik sekinlashishi
Lorens qisqartirishlari
Atom modeli
Atom modeli
Atom modeli
Atom modeli
Atom modeli
Rezerford tajribasi
Rezerford tajribasi
Atomning Bor modeli
Atomning Bor modeli
Spektroskop
Kompton effekti
Frank-Gerts tajribasi
Nurlanish
Nurlanish
Radiaktiv yemirilish qonuni
Radiaktiv qatorlar
Radiaktiv qatorlar
Yadro reaksiyalari
Yadro reaksiyalari
Yadro reaksiyalari
Yadro reaksiyalari
Pifagor teoremasi
Pifagor teoremasi
Pifagor teoremasi
Pi
Radian
Birlik aylana
Vektorlarni qo'shish
Igna tashlash bo'yicha Boffon masalasi
Galton doskasi
Myobius lentasi
To'g'ri ko'pburchak
Grek alifbosi
 
Maksvell mayatniki
Erkin tushish
Jismlarning havoda va vakuumda erkin tushishi
Erkin tushish - tajriba
Vertikal otish
O'q harakati
Makburiy tebranishlar
Matematik mayatnik - Vertolyot
Bog'langan ostsillyatorlar
Rezonans
Rezonans
Galilyey termometri
Ikki taktli dvigatel
To'rt taktli dvigatel
Dizel dvigateli
Vankel dvigateli
Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Qaynash temperaturasi - Dengiz sathidan balandlikda
Atmosfera bosimi - Dengiz sathidan balandlikda
Yer atmosferasi
Havoning absolyut namligi
Nisbiy namlik
Shudring nuqtasi
Mikroskop