https://www.vascak.cz/?id=2113&k=13
Hydrostatika
Příklad  1. Menší píst hydraulického lisu se posune při jednom zdvihu o 20 cm a větší …
Příklad  2. Jak velký je tlak vody na dně moře hlubokého 4 200 m, je-li průměrná …
Příklad  3. Určete tlakovou sílu, kterou působí pára na pojistnou záklopku o průměru 6 …
Příklad  4. Ve vodorovné trubici vnitřního průřezu 20 cm2je voda, na kterou z jedné …
Příklad  5. V trubici tvaru U byla rtuť. Do jednoho ramena byla nalita voda a do …
Příklad  6. Spojené nádoby jsou naplněné rtutí. Průměr jedné nádoby je čtyřikrát větší …
Příklad  7. Do jaké výše můžeme vytáhnout vodu v trubici pomocí zařízení skládajícího …
Příklad  8. Válcová nádoba průřezu 30 cm2a výšky 10 cm byla naplněná vodou, přikrytá …
Příklad  9. Jakou silou působí vzduch na povrch lidského těla, který je 1,6 m2při …
Příklad  10. Při zvedání nákladu o hmotnosti 2000 kg hydraulickým zařízením byla …
Příklad  11. Jakou největší hmotnost může mít člověk, má-li ho ve vodě unést záchranný …
Příklad  12. Dřevěná kláda o délce 3,5 m a průměru 30 cm plave na hladině. Jakou …
Příklad  13. V jednom rameni spojených nádob stojí voda …
Příklad  14. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován kámen hmotnosti 3 kg, je-li jeho …
Příklad  15. Dělník unese na vzduchu balvan o hmotnosti 60 kg, jehož hustota je 2500 …
Příklad  16. S jakým zrychlením padá těleso hustoty 2500 kg/m3ve vodě ? Odpor prostředí …
Příklad  17. V hloubce 5 m pod hladinou vody byla puštěna korková kulička …
Příklad  18. V jakém váhovém poměru musí být spojena ocel a korek …
Příklad  19. Led má hustotu 917 kg/m3. Plave-li na vodě hustoty 1030 kg/m3, jak velkou …
Příklad  20. Skleněná čočka hustoty 2500 kg/m3váží na vzduchu 0,2475 N. Určete její …
Příklad  21. Zkumavka zatížená broky se ponoří ve vodě do hloubky 18 cm své délky, ve …
Příklad  22. Dřevěná kláda, která plave ve vodě, má ponořené 2/3 svého objemu. Jaká je …
Příklad  23. Jak velký musí být plošný obsah ledové kry o tloušťce 30cm, která by …
Příklad  24. Jak velkou silou vyzvedneme ve vodě kámen jenž na vzduchu má hmotnost 100 …
Příklad  25. Jak velký objem musí mít balón plněný heliem, aby unesl hmotnost 10 t? …
Příklad  26. Loď s nákladem má tvar hranolu s obdelníkovou základnou 30 m x 10 m a má …
Příklad  27. Ve vrtu válcového tvaru dosahuje voda do výše 22 m. Při vnoření válcového …
Příklad  28. Skleněná nádoba naplněná vzduchem má hmotnost m1, při naplnění plynem má …
Kapitoly