Fizika u školi – HTML5

Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_bs.xml   bs.xml
Napravite drugu jezičku verziju Napravite drugu jezičku verziju: www_bs.xml   bs.xml
Translation: Dino Ćorović

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1. Kosina (strma ravan)
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2. Slaganje sila
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-15
3
3. Pomično kljunasto mjerilo (šubler)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
4
4. Mikrometarski zavrtanj
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5. Kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-11-22
6
6. Kružni pokret
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
7
7. Nepomični i pomični kotur
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
8
8. Кoturača
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
9
9. Poluga
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
10
10. Prvi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-20
11
11. Drugi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
12
12. Treći Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
13
13. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-27
14
14. Elastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-27
15
15. Neelastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
16
16. Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
17
17. Maksvellov točak
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
18
18. Trenje i otpor vazduha
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
19
19. Njutnovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
20
20. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
21
21. Kartezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
22
22. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-16
23
23. Spojene posude
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
24
24. Pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
25
25. Pumpa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
26
26. Paskalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
27
27. Bernulijeva jednačina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
28
28. Centar mase
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
29
29. Ravnoteža tijela 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
30
30. Ravnoteža tijela 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
31
31. Ravnoteža tijela 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitaciono polje Predloži bolji prijevod
Start 19-02-25
32
1. Univerzalni zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
33
2. Intenzitet gravitacionog polja
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
34
3. Gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
35
4. Homogeno gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
36
5. Geografske koordinate
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-24
37
6. Ubrzanje Zemljine teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
38
7. Fukoovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 19-01-04
39
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
40
9. Super lift
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-09
41
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
42
11. Njutnova cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
43
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
44
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
45
14. Slobodni pad eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
46
15. Isticanje kroz otvore
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
47
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
48
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-02
49
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
50
19. Putanja kretanja nebeskog tijela
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
51
20. Njutnov top
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-27
52
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
53
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
54
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
55
24. Treći Keplerov zakon – unutrašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
56
25. Treći Keplerov zakon – spoljašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
57
26. Sunčev sistem
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
58
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
59
28. Sazviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
60
29. Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničke oscilacije i talasi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
61
1. Оscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
62
2. Кružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
63
3. Harmonijsko oscilovanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
64
4. Slaganje oscilacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
65
5. Slaganje oscilacija jednakih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
66
6. Slaganje oscilacija bliskih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
67
7. Faza oscilovanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
68
8. Pravougaoni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
69
9. Lisažuova kriva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-27
70
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
71
11. Prinudne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-23
72
12. Matematičko klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
73
13. Мatematičko klatno – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
74
14. Harmonijski oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
75
15. Harmonijski oscilator – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
76
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
77
17. Refleksija (odbijanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
78
18. Refrakcija (prelamanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
79
19. Refleksija na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
80
20. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
81
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
82
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-18
83
23. Doplerov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
84
24. Udarni talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
85
25. Hajgensov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
86
26. Talasno klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
87
27. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
88
28. Zanimljiv efekat talasa klatnom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
89
29. Talasna mašina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
90
30. Тalas
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
91
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
92
1. Braunovo kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
93
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
94
3. Maksvelova raspodjela brzina molekula
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
95
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-03
96
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
97
6. Мehanički ekvivalent toplote
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
98
7. Unutrašnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
99
8. Prijenos toplote konvekcijom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
100
9. Prijenos toplote zračenjem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
101
10. Prijenos toplote kondukcijom
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
102
11. Izotermski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
103
12. Izobarski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
104
13. Izohorski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
105
14. Adijabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
106
15. Karnoov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
107
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
108
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
109
18. Četvorotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
110
19. Dizelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
111
20. Vankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
113
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
114
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
115
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
116
25. Tačka ključanja – Atmosferski pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
117
26. Tačka ključanja – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
118
27. Atmosferski pritisak – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
119
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
120
29. Аpsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
121
30. Relativna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
122
31. Тačka rose (rosište)
Predloži bolji prijevod
V. Еlektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 19-03-02
123
1. Generator Van de Graaff
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-18
124
2. Еlektrično polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
125
3. Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
126
4. Кondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Еlektrična struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
127
1. Еlektrična kola
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
128
2. Оmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
129
3. Unutrašnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-01
130
4. Кирhofova pravila
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
131
5. Еlektrični otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluprovodnici Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
132
1. Теrmistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
133
2. Fotо-оtpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
134
3. Silicijum
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
135
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
136
5. Čisti poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
137
6. Poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
138
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Struja u tečnostima Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
139
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
140
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
141
3. Desulfacija
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja u gasovima i vakuumu Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
142
1. Jonizacija – razelektrisanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
143
2. Jonizacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
144
3. Strujno naponska karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
145
4. Električni luk
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
146
5. Rumkorfov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
147
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
148
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
149
8. Katodna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
150
9. Pražnjenje u razrijeđenim gasovima
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
151
10. Pirati s Kariba
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
152
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
153
12. Fluorescentna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
154
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
156
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
157
3. Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
158
4. Pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
160
6. Lencovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
161
7. Helmholc zavojnica (solenoid)
Predloži bolji prijevod
XI. Naizmjenična struja (AC) Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
162
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
163
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
164
3. Redno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
165
4. Paralelno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
166
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 18-03-22
167
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
168
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
169
3. Njutnov disk
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-29
170
4. Youngov eksperiment – interferencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
171
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-23
172
6. Sočiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-29
173
7. Sabirno (konvergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-05
174
8. Rasipno (divergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
175
9. Refrakcijski nedostaci oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
176
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
177
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
179
13. Keplerov (astronomski) teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
180
14. Galilejev (holandski) teleskom
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
181
15. Konkavno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
182
16. Konveksno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
183
17. Njutnov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
184
18. Svjetlosni fluks
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
185
19. Jačina svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
186
20. Osvijetljenost (iluminancija)
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
187
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
188
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrični efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetski talasi
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
191
25. Polarizacioni filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
192
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Specijalna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
193
1. Majkelson-Morlijev eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
194
2. Dilatacija (produženje) vremena
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
195
3. Kontrakcija (skraćenje) dužine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
196
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
197
2. Raderfordovo rasijanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
198
3. Borov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
200
5. Komptonov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
201
6. Frank-Hercov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
202
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
203
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
204
3. Radioaktivni nizovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
205
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
206
1. Pitagorina teorema
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-26
207
2. Radian
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-22
208
3. Trigonometrijska (jedinična) kružnica
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
209
4. Sabiranje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Ko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
210
1. Nastavnik iz Moravia
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.