Fizika u školi – HTML5

Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_bs.xml   bs.xml
Napravite drugu jezičku verziju Napravite drugu jezičku verziju: www_bs.xml   bs.xml
Translation: Dino Ćorović

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1 . Kosina (strma ravan)
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2 . Slaganje sila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
3
3 . Pomično kljunasto mjerilo (šubler)
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
4
4 . Mikrometarski zavrtanj
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5 . Kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
6
6 . Kružni pokret
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
7
7 . Nepomični i pomični kotur
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
8
8 . Кoturača
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
9
9 . Poluga
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
10
10 . Prvi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
11
11 . Drugi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
12
12 . Treći Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
13
13 . Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
14
14 . Elastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
15
15 . Neelastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
16
16 . Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
17
17 . Maksvellov točak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-07
18
18 . Moment inercije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
19
19 . Trenje i otpor vazduha
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
20
20 . Njutnovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
21
21 . Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
22
22 . Kartezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
23
23 . Libela
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-16
24
24 . Spojene posude
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
25
25 . Pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
26
26 . Pumpa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
27
27 . Paskalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
28
28 . Bernulijeva jednačina
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-26
29
29 . Dinamičko uzgon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
30
30 . Centar mase
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
31
31 . Ravnoteža tijela 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
32
32 . Ravnoteža tijela 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
33
33 . Ravnoteža tijela 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitaciono polje Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
34
1 . Univerzalni zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
35
2 . Intenzitet gravitacionog polja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
36
3 . Gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
37
4 . Homogeno gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
38
5 . Geografske koordinate
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
39
6 . Ubrzanje Zemljine teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
40
7 . Fukoovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 19-01-04
41
8 . Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
42
9 . Super lift
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
43
10 . Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
44
11 . Njutnova cijev
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
45
12 . Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
46
13 . Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
47
14 . Slobodni pad eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
48
15 . Isticanje kroz otvore
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
49
16 . Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
50
17 . Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
51
18 . Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
52
19 . Putanja kretanja nebeskog tijela
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
53
20 . Njutnov top
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
54
21 . Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
55
22 . Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
56
23 . Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
57
24 . Treći Keplerov zakon – unutrašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
58
25 . Treći Keplerov zakon – spoljašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
59
26 . Sunčev sistem
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
60
27 . Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
61
28 . Sazviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
62
29 . Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničke oscilacije i talasi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
63
1 . Оscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
64
2 . Кružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
65
3 . Harmonijsko oscilovanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
66
4 . Slaganje oscilacija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
67
5 . Slaganje oscilacija jednakih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-17
68
6 . Slaganje oscilacija bliskih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
69
7 . Faza oscilovanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
70
8 . Pravougaoni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
71
9 . Lisažuova kriva
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
72
10 . Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
73
11 . Prinudne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-06
74
12 . Matematičko klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
75
13 . Мatematičko klatno – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
76
14 . Harmonijski oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
77
15 . Harmonijski oscilator – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
78
16 . Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
79
17 . Refleksija (odbijanje)
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
80
18 . Refrakcija (prelamanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
81
19 . Refleksija na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
82
20 . Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
83
21 . Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
84
22 . Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
85
23 . Doplerov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
86
24 . Udarni talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
87
25 . Hajgensov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
88
26 . Talasno klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
89
27 . Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
90
28 . Zanimljiv efekat talasa klatnom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
91
29 . Talasna mašina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
92
30 . Тalas
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
93
31 . Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
94
1 . Braunovo kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
95
2 . Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
96
3 . Maksvelova raspodjela brzina molekula
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
97
4 . Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
98
5 . Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
99
6 . Мehanički ekvivalent toplote
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
100
7 . Unutrašnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
101
8 . Prijenos toplote konvekcijom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
102
9 . Prijenos toplote zračenjem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
103
10 . Prijenos toplote kondukcijom
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
104
11 . Izotermski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
105
12 . Izobarski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
106
13 . Izohorski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
107
14 . Adijabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-09
108
15 . Karnoov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
109
16 . Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
110
17 . Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
111
18 . Četvorotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
112
19 . Dizelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
113
20 . Vankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
114
21 . Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
115
22 . Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
116
23 . Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
117
24 . Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
118
25 . Tačka ključanja – Atmosferski pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
119
26 . Tačka ključanja – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
120
27 . Atmosferski pritisak – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
121
28 . Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
122
29 . Аpsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
123
30 . Relativna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
124
31 . Тačka rose (rosište)
Predloži bolji prijevod
V. Еlektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 19-05-21
125
1 . Wimshurst mašina
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
126
2 . Generator Van de Graaff
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
127
3 . Еlektrično polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
128
4 . Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
129
5 . Кondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Еlektrična struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
130
1 . Еlektrična kola
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
131
2 . Оmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
132
3 . Unutrašnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-01
133
4 . Кирhofova pravila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
134
5 . Еlektrični otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluprovodnici Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
135
1 . Теrmistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
136
2 . Fotо-оtpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
137
3 . Silicijum
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
138
4 . Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
139
5 . Čisti poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
140
6 . Poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
141
7 . Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Struja u tečnostima Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
142
1 . Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
143
2 . Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
144
3 . Desulfacija
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja u gasovima i vakuumu Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
145
1 . Jonizacija – razelektrisanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
146
2 . Jonizacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
147
3 . Strujno naponska karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
148
4 . Električni luk
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
149
5 . Rumkorfov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
150
6 . Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
151
7 . Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
152
8 . Katodna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
153
9 . Pražnjenje u razrijeđenim gasovima
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
154
10 . Pirati s Kariba
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
155
11 . Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
156
12 . Fluorescentna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
157
13 . Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
158
1 . Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
159
2 . Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
160
3 . Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
161
4 . Pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
162
5 . Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
163
6 . Lencovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
164
7 . Helmholc zavojnica (solenoid)
Predloži bolji prijevod
XI. Naizmjenična struja (AC) Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
165
1 . Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
166
2 . Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
167
3 . Redno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
168
4 . Paralelno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
169
5 . Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
170
1 . Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
171
2 . Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
172
3 . Njutnov disk
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
173
4 . Youngov eksperiment – interferencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
174
5 . Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
175
6 . Sočiva
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
176
7 . Sabirno (konvergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
177
8 . Rasipno (divergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
178
9 . Refrakcijski nedostaci oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
179
10 . Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
180
11 . Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
181
12 . Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
182
13 . Keplerov (astronomski) teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
183
14 . Galilejev (holandski) teleskom
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
184
15 . Konkavno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
185
16 . Konveksno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
186
17 . Njutnov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
187
18 . Svjetlosni fluks
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
188
19 . Jačina svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
189
20 . Osvijetljenost (iluminancija)
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
190
21 . Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
191
22 . Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
192
23 . Fotoelektrični efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
193
24 . Elektromagnetski talasi
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
194
25 . Polarizacioni filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
195
26 . Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Specijalna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
196
1 . Majkelson-Morlijev eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
197
2 . Dilatacija (produženje) vremena
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
198
3 . Kontrakcija (skraćenje) dužine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
199
1 . Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
200
2 . Raderfordovo rasijanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
201
3 . Borov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
202
4 . Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
203
5 . Komptonov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
204
6 . Frank-Hercov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
205
1 . Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
206
2 . Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
207
3 . Radioaktivni nizovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
208
4 . Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
209
1 . Pitagorina teorema
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-08
210
2 . Radian
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
211
3 . Trigonometrijska (jedinična) kružnica
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
212
4 . Sabiranje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Ko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
213
1 . Nastavnik iz Moravia
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.