Fyzika v škole – HTML5

Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
2
2. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
3
3. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
4
4. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
6
6. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
9
9. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
11
11. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
13
13. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
14
14. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
15
15. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-07
18
18. Moment zotrvačnosti
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
19
19. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
20
20. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
21
21. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
22
22. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
23
23. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-16
24
24. Spojené nádoby
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
25
25. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
26
26. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
27
27. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
28
28. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-26
29
29. Dynamický vztlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
30
30. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
31
31. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
32
32. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
33
33. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
34
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
35
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
36
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
37
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
38
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
39
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
40
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
41
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
42
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
43
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
44
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
45
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
46
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
47
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
48
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
49
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
50
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
51
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
52
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
53
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
54
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
55
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
56
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
57
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
58
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
59
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
60
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
61
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
62
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
63
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
64
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
65
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
66
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
67
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-17
68
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
69
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
70
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
71
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
72
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
73
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-06
74
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
75
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
76
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
77
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
78
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
79
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
80
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
81
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
82
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
83
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
84
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
85
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
86
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
87
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
88
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
89
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
90
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
91
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
92
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
93
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
94
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
95
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
96
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
97
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
98
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
99
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
100
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
101
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
102
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
103
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
104
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
105
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
106
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
107
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-09
108
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
109
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
110
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
111
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
112
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
113
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
115
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
116
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
117
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
118
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
119
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
120
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
121
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
122
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
123
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
124
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-21
125
1. Wimshurstov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
126
2. Van de Graaffov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
127
3. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
128
4. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
129
5. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
130
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
131
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
132
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
133
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
134
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
135
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
136
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
137
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
138
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
139
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
140
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
141
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
142
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
143
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
144
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
145
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
146
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
147
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
148
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
149
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
150
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
151
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
152
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
153
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
154
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
155
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
156
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
157
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
158
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
159
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
160
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
161
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
162
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
163
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
164
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
165
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
166
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
167
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
168
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
169
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
170
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
171
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
172
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
173
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
174
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
175
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
176
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
177
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
178
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
179
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
180
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
181
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
182
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
183
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
184
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
185
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
186
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
187
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
188
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
189
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
190
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
191
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
192
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
193
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
194
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
195
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
196
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-17
197
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
198
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
199
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
200
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
201
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
202
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
203
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
204
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
205
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
206
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
207
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
208
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
209
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-08
210
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
211
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
212
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
213
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.