Fyzika v škole – HTML5

Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
2
2. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-15
3
3. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-11-22
6
6. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
9
9. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-20
11
11. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
13
13. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-27
14
14. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-27
15
15. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
18
18. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
19
19. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
20
20. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
21
21. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
22
22. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-16
23
23. Spojené nádoby
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
24
24. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
25
25. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
26
26. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
27
27. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
28
28. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
29
29. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
30
30. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
31
31. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 19-02-25
32
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
33
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
34
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
35
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
36
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-24
37
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
38
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
39
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
40
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-09
41
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
42
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
43
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
44
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
45
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
46
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
47
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
48
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-02
49
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
50
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
51
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-27
52
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
53
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
54
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
55
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
56
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
57
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
58
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
59
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
60
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
61
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
62
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
63
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
64
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
65
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
66
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
67
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
68
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
69
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-27
70
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
71
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-23
72
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
73
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
74
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
75
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
76
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
77
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
78
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
79
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
80
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
81
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
82
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-18
83
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
84
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
85
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
86
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
87
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
88
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
89
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
90
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
91
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
92
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
93
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
94
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
95
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-03
96
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
97
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
98
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
99
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
100
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
101
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
102
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
103
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
104
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
105
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
106
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
107
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
108
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
109
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
110
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
111
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
113
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
114
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
115
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
116
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
117
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
118
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
119
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
120
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
121
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
122
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-02
123
1. Van de Graaffov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-18
124
2. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
125
3. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
126
4. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
127
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
128
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
129
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
130
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
131
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
132
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
133
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
134
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
135
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
136
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
137
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
138
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
139
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
140
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
141
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
142
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
143
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
144
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
145
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
146
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
147
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
148
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
149
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
150
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
151
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
152
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
153
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
154
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
156
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
157
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
158
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
160
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
161
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
162
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
163
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
164
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
165
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
166
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-22
167
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
168
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
169
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-29
170
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
171
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-23
172
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-29
173
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-05
174
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
175
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
176
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
177
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
179
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
180
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
181
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
182
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
183
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
184
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
185
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
186
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
187
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
188
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
191
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
192
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
193
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-17
194
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
195
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
196
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
197
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
198
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
200
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
201
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
202
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
203
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
204
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
205
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
206
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-26
207
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-22
208
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
209
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
210
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.