iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
For at undgå tilbagevendende spørgsmål:
1. Du kan oprette videoer fra mine animationer og placere dem, for eksempel på youtube.
2. Du kan også lave skærmbilleder af mine animationer og bruge dem.

Fysik i skolen - HTML5   (Fysik Animationer/Simuleringer)
Mekanik Tyngdefeltet Mekaniske vibrationer og bølger Molekylær fysik og termodynamik Elektrostatik Elektrisk strøm Halvleder Elektrisk strøm gennem væsker Elektrisk ledning i gasser og vakuum Magnetfelt Vekselstrøm Optik Speciel relativitetsteori Atomfysik Kernefysik Matematik
Skråplan
Henførelsessystem
Henførelsessystem
Kræfternes parallelogram
Skydelære
Mikrometerskrue
Bevægelse
Bevægelse
Bevægelse
Cirkelbevægelse
Centrifugalregulator
Talje
Trisse-system
Vægtstangsprincippet
Newtons første lov
Newtons anden lov
Newtons tredje lov
Elevator
Arbejde
Elastisk stød
Uelastisk stød
Energibevarelse
Inertimoment
Friktion og luftmodstand
Newtons vugge
Archimedes princip
Hydrostatisk tryk
Kartesisk dykker
Vaterpas
Forbundne kar
Hydrostatisk paradoks
Hydrostatisk paradoks
Tryk
Pumpe
Pascals lov
Hydraulisk løfter
Bernoullis princip
Opdrift (dynamisk)
Tyngdepunkt
Tyngdepunkt
Tyngdepunkt
Mekanisk ligevægt 1
Mekanisk ligevægt 2
Mekanisk ligevægt 3
Newtons gravitationslov
Tyngdeacceleration
Tyngdefeltet
Ensartet tyngdefelt på Jorden
Geografiske koordinater
Tyngdefelt styrke
Foucaults pendul
Vægtløshed
Super elevator
Vandret bevægelse
Vandret bevægelse 2
Vandflaske med hul
Skråt kast - grenade
Himmellegemernes bevægelser
Newtons bjerg
Geostationære bane
Keplers første lov
Keplers anden lov
Keplers tredje lov - inderste planeter
Keplers tredje lov - de ydre planeter
Solsystemet
Månens faser
Stjernebillede
Stjernebillede
Stjernebillede
Keplers love
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Cirkulær bevægelse
Svingning
Superpositionsprincippet
Superpositionsprincippet f1 = f2
Superpositionsprincippet f1 ≈ f2
Fase
Firkant bølge
Lissajous-kurve
Dæmpede svingninger
Matematisk pendul
Matematisk pendul - Søm
Harmonisk oscillator
Harmonisk oscillator - Helikopter
Refleksion
Refraktion
Refleksion af bølgen ved enderne
Stående bølge
Lydens hastighed i luft
Dopplereffekt
Chokbølge
Huygens' princip
Bølgemaskine
Bølgemaskine
Stående bølge
Femten simple penduler
Bølgemaskine - Julius
Bølge
Lyd
Brownske bevægelser
Diffusion
Interaktion mellem atomer
Maxwell – Boltzmannfördelning
Temperaturskalaer
Mekanisk ækvivalent af varme
Kalorimeter
Indre energi
Indre energi
Varmetransmission ved konvektion
Varmetransmission ved stråling
Varmetransmission ved ledning
Isotermisk proces
Isobar proces
Isochorisk proces,
Adiabatisk proces
Carnot proces
Damplokomotiv
Evighedsmaskine
Evighedsmaskine
Evighedsmaskine
Evighedsmaskine
Drikkende fugl
Køleskab
Kapillartryk
Wimshurst-generator
Van de Graaff Generator
Van de Graaff Generator
Van de Graaff Generator
Van de Graaff Generator
Elektrisk felt
Ladninger og felter
Kondensator
Spænding, strøm og modstand
Elektriske kredsløb
Ohms lov
Interne modstand
Kirchhoffs love
Kirchhoffs love
Elektrisk modstand
Temperaturbestandighedskoefficient
Termistor
LDR-modstand
Silicium
Silicium
Rekombination
Iboende halvleder
Halvleder
Diodebrokobling
Elektrolytisk dissociation
Elektrolytisk dissociation
Elektrolyse
Bly-syre-akkumulator
Ionisering - afladning en elektroskop
Ionisering - afladning en elektroskop
Elektrisk ledning i gasser
Strøm / spænding-karakteristik
Lysbue
Ruhmkorffs gnistinduktor
Elektronstråler
Oscilloskop
Crookes rør - Malteserkors
Regioner i Crookes rør
Sanktelmsild
Glimlampe
Lysstofrør
Lynbeskyttelse
Magnet
Ferromagnetisme
Magnetfelter og højrehåndsregler
Magnetfelter og højrehåndsregler
Venstre hånd reglen
Venstre hånd reglen
Ampères lov
Elektromagnetisk induktion
Lenz' lov
Lenz' lov
Fadenstrahlrohr
Generator og dynamo
Generator og dynamo
3-faset vekselspænding
Transformator
Waltenhofen's Pendul
Simple vekselstrømskredsløb
RLC kredsløb i serie
RLC kredsløb i serie
RLC kredsløb i serie
RLC kredsløb parallel
RLC kredsløb parallel
RLC kredsløb parallel
Elektrisk svingningskreds
Optisk prisme
Subtraktiv og additiv farveblanding
Subtraktiv og additiv farveblanding
Newtons farvehjul
Dobbeltspalte-eksperiment
Spejle
Optisk linse
Samlelinse
Samlelinse
Spredelinse
Optisk defekt i øjet
Optisk defekt i øjet
Optisk defekt i øjet
Accommodation
Forstørrelsesglas
Keplerkikkerten
Galileikikkerten
Hulspejl
Hulspejl
Konveksspejl
Newton-teleskop
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstrøm
Lysstyrke
Lysstyrke
Belysningen
Sortlegeme
Sortlegeme - model
Sortlegeme - model
Fotoelektrisk effekt
Elektromagnetisk bølge
Polarisationsfilteret
Polarisationsfilteret
Røntgenrør
Michelson-Morley eksperimentet
Tidsforlængelse
Længdeforkortning
Atommodel
Atommodel
Atommodel
Atommodel
Atommodel
Rutherfords bladguld eksperiment
Rutherfords bladguld eksperiment
Bohrs atommodel
Bohrs atommodel
Spektroskop
Comptonspredning
Franck-Hertz' forsøg
Stråling
Stråling
Henfaldsloven
De 4 radioaktive familier
De 4 radioaktive familier
Kernereaktioner
Kernereaktioner
Kernereaktioner
Kernereaktioner
Den pythagoræiske læresætning
Den pythagoræiske læresætning
Den pythagoræiske læresætning
Pi
Radian
Enhedscirklen
Sum af vektorer
Buffons nål
Plinko sandsynlighed
Möbiusbånd
Platonisk legeme
Det græske alfabet
 
Maxwell's Hjul
Frit fald
Frit fald i vakuum
Frit fald eksperiment
Lodret bevægelse
Skråt kast
Tvungen svingning
Matematisk pendul - Helikopter
Koblede svingninger
Resonans
Resonans
Galileo termometer
Totaktsmotor
Firetaktsmotor
Dieselmotor
Wankelmotor
Kogepunkt - Atmosfærisk tryk
Kogepunkt - Atmosfærisk tryk
Kogepunkt - Atmosfærisk tryk
Kogepunkt - Højde
Atmosfærisk tryk - Højde
Jordens atmosfære
Absolut luftfugtighed
Relativ luftfugtighed
Dugpunkt
Mikroskop