iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Da se izognete ponavljajočim se vprašanjem:
1. Iz mojih animacij lahko ustvarite videoposnetke in jih postavite, na primer na youtube.
2. Iz mojih animacij lahko naredite tudi posnetke zaslona in jih uporabite.

Fizika v šoli - HTML5   (Fizika Animacije/Simulacije)
Mehanika Gravitacijsko polje Mehanična nihanja in valovanja Termodinamika in molekularna fizika Elektrostatika Polprevodnik Polprevodnik Električni tok v tekočinah Električni tok v plinih in vakuumu Magnetno polje Izmenični električni tok Optika Posebna teorija relativnosti Atomska fizika Jedrska fizika Matematika
Klančina
Opazovalni sistem
Opazovalni sistem
Paralelogram sil
Kljunasto merilo
Mikrometer
Gibanje
Gibanje
Gibanje
Enakomerno kroženje
Centrifugalni regulator
Škripec
Škripčevje
Vzvod
Prvi Newtonov zakon
Drugi Newtonov zakon
Tretji Newtonov zakon
Dvigalo
Delo
Prožni trki
Neprožni trki
Zakon o ohranitvi energije
Vztrajnostni moment
Trenje in zračni upor
Newtonova zibelka
Arhimedov zakon
Hidrostatični tlak
Kartezijev plavač – potapljač
Libela
Vezne posode
Hidrostatični paradoks
Hidrostatični paradoks
Tlak
Črpalka
Pascalov zakon
Hidravlično dvigalo
Bernoullijeva enačba
Dinamični vzgon
Težišče
Težišče
Težišče
Statično ravnovesje 1
Statično ravnovesje 2
Statično ravnovesje 3
Splošni gravitacijski zakon
Jakost gravitacijskega polja
Gravitacijsko polje
Homogeno gravitacijsko polje
Geografski koordinatni sistem
Težni pospešek
Foucaultovo nihalo
Breztežnost
Super dvigalo
Vodoravni met
Vodoravni met 2
Iztekanje vode
Poševni met - granata
Gibanja nebesnih teles
Newtonova topovska krogla
Geostacionarna orbita
1. Keplerjev zakon
2. Keplerjev zakon
3. Keplerjev zakon - notranji planeti
3. Keplerjev zakon - zunanji planeti
Sónčev sistém
Lunine mene
Ozvezdje
Ozvezdje
Ozvezdje
Keplerjevi zakoni
Oscilator
Oscilator
Oscilator
Oscilator
Oscilator
Oscilator
Kroženje
Harmonično nihanje
Superpozicija
Superpozicija f1 = f2
Superpozicija f1 ≈ f2
Faza
Pravokotni signal
Lissajousova krivulja
Dušeno nihanje
Matematično nihalo
Matematično nihalo - Žebelj
Vzmetno nihalo
Vzmetno nihalo - Helikopter
Odboj valovanj
Lom valovanj
Odboj transverzalnega vala
Stoječe valovanje
Hitrost zvoka
Dopplerjev pojav
Udarni val
Huygensovo načelo
Valovanje z valovnikom
Valovanje z valovnikom
Stoječe valovanje
Galilejevo nihalo
Torzijsko nihalo
Valovanje
Zvok
Brownovo gibanje
Difuzija
Interakcija med atomi
Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Temperaturne lestvice
Mehanski ekvivalent toplote
Notranja energija
Notranja energija
Prenosa toplote - konvekcija
Prenosa toplote - sevanje
Prenosa toplote - kondukcija
Izotermna sprememba
Izobarna sprememba
Izohorna sprememba
Adiabatna sprememba
Carnotov izrek
Parna lokomotiva
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Žejna račka
Hladilnik
Površinska napetost
Wimshurst stroj
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Električno polje
Električni naboj in električno polje
Kondenzator
Napetost, tok in upor
Električni krog
Ohmov zakon
Notranja upornost
Kirchhoffova zakona
Kirchhoffova zakona
Električni upor
Temperaturna odvisnost električne upornosti
Termistor
Fotorezistor
Silicij
Silicij
Generacije in rekombinacije
Lastna prevodnost
Polprevodnik
Greatzov mostič
Elektrolitska disociacija
Elektrolitska disociacija
Elektroliza
Svinčeni akumulator
Ionizacija - praznjenje elektroskopa
Ionizacija - praznjenje elektroskopa
Nesamostojni tok
Tokovna karakteristika plina
Električni oblok
Ruhmkorffov induktor
Katodni žarki
Osciloskop
Crookesovo cev - Malteški križec
Razelektritev v razredčenih plinih
Elijev ogenj
Tlivka
Fluorescentna svetilka
Zaščita pred udarom strele
Magnet
Feromagnetizem
Pravilo desne roke
Pravilo desne roke
Pravilo leve roke
Pravilo leve roke
Amperov zakon
Elektromagnetna indukcija
Lenzovo pravilo
Lenzovo pravilo
Helmholtz tuljavo
Alternator in dinamo
Alternator in dinamo
Trifazni generator
Transformator
Foucaultovi tokovi
Preprosti izmenični krogi
Serijsko RLC vezje
Serijsko RLC vezje
Serijsko RLC vezje
Paralelno RLC vezje
Paralelno RLC vezje
Paralelno RLC vezje
Nihajni krog
Optična prizma
Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Barvni krog
Youngov interferenčni poskus
Zrcalo
Leče
Zbiralna leča
Zbiralna leča
Razpršilna leča
Refrakcijske napake očesa
Refrakcijske napake očesa
Refrakcijske napake očesa
Akomodacija očesa
Lupa
Keplerjev daljnogled
Galilejev daljnogled
Konkavno zrcalo
Konkavno zrcalo
Konveksno zrcalo
Newtonov daljnogled
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetlobni tok
Svetilnost
Svetilnost
Osvetljenost
Črno telo
Model črnega telesa
Model črnega telesa
Fotoelektrični pojav
Elektromagnetno valovanje
Polarizacijski filter
Polarizacijski filter
Rentgenska cev
Michelson-Morley poskus
Dilatacija časa
Kontrakcija dolžine
Modeli atomov
Modeli atomov
Modeli atomov
Modeli atomov
Modeli atomov
Rutherfordov poskus
Rutherfordov poskus
Bohrov model atoma
Bohrov model atoma
Spektroskop
Compton učinek
Franck-Hertzev poskus
Radioaktivnost‎
Radioaktivnost‎
Eksponentni razpad
Razpadna veriga
Razpadna veriga
Jedrska reakcija
Jedrska reakcija
Jedrska reakcija
Jedrska reakcija
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek
Pi
Radian
Enotska krožnica
Seštevanje vektorjev
Buffonova igla
Galtonova tabela
Möbiusov trak
Platonsko telo
Grška abeceda
 
Maxwell nihalo
Prosti pad
Prosti pad v vakuumu
Prosti pad eksperiment
Navpični met
Poševni met
Vsiljeno nihanje
Matematično nihalo - Helikopter
Sestavljena nihala
Resonanca
Resonanca
Galilejev termometer
Dvotaktni motor
Štiritaktni motor
Dieselski motor
Wanklov motor
Vrelišče - Zračni tlak
Vrelišče - Zračni tlak
Vrelišče - Zračni tlak
Vrelišče - Nadmorska višina
Zračni tlak - Nadmorska višina
Ozračje
Absolutna vlažnost
Relativna vlažnost
Rosišče
Mikroskop