iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
För att undvika återkommande frågor:
1. Du kan skapa videor från mina animationer och placera dem, till exempel på youtube.
2. Du kan också skapa skärmdumpar från mina animationer och använda dem.

Fysik i skolan - HTML5   (Fysik Animationer/Simuleringar)
Mekanik Gravitationsfält Svängningar och vågor Termodynamik och molekylfysik Elektrostatik Elektrisk ström Halvledare Elektrisk ström i vätska Elektrisk ström i gaser och vakuum Magnetfält Växelström Optik Speciella relativitetsteorin Atomfysik Kärnfysik Matematik