iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
För att undvika återkommande frågor:
1. Du kan skapa videor från mina animationer och placera dem, till exempel på youtube.
2. Du kan också skapa skärmdumpar från mina animationer och använda dem.

Fysik i skolan - HTML5   (Fysik Animationer/Simuleringar)
Mekanik Gravitationsfält Svängningar och vågor Termodynamik och molekylfysik Elektrostatik Elektrisk ström Halvledare Elektrisk ström i vätska Elektrisk ström i gaser och vakuum Magnetfält Växelström Optik Speciella relativitetsteorin Atomfysik Kärnfysik Matematik
Lutande plan
Referenssystem
Referenssystem
Kraftparallellogram
Skjutmått
Mikrometer
Rörelse
Rörelse
Rörelse
Cirkelrörelse
Centrifugalregulator
Block
Talja och block
Hävstångsprincipen
Newtons första lag
Newtons andra lag
Newtons tredje lag
Hiss
Fysikaliskt arbete
Elastisk stöt
Oelastisk stöt
Energiprincipen
Tröghetsmoment
Friktion och dra
Newtons vagga
Arkimedes princip
Hydrostatiskt tryck
Dykaren
Vattenpass
Kommunicerande kärl
Hydrostatiska paradoxen
Hydrostatiska paradoxen
Tryck
Pump
Pascals princip
Hydraulisk lyftare
Bernoullis ekvation
Lyftkraft
Masscentrum
Masscentrum
Masscentrum
Statisk jämvikt 1
Statisk jämvikt 2
Statisk jämvikt 3
Newtons gravitationslag
Fältstyrkan
Gravitationsfält
G-krafter
Geografiska koordinater
Tyngdacceleration
Foucaultpendel
Tyngdlöshet
Superhiss
Sammansatt rörelse
Kaströrelse - horisontell
Vattentryck
Kaströrelse - handgranat
Banan för himlakroppar
Newtons kanon
Geosynkron satellit
Keplers första lag
Keplers andra lag
Keplers tredje lag - inre planeterna
Keplers tredje lag - yttre planeterna
Solsystemet
Månfas
Stjärnbild
Stjärnbild
Stjärnbild
Keplers lagar
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Cirkulär rörelse
Oscillation
Superposition
Superposition f1 = f2
Superposition f1 ≈ f2
Fas
Fyrkantsvåg
Lissajouskurva
Dämpad harmonisk oscillator
Plan pendel
Plan pendel - Spik
Harmonisk oscillator
Harmonisk oscillator - Helikopter
Reflexion
Refraktion
Reflektion av vågor
Stående våg
Ljudhastighet
Dopplereffekt
Chockvåg
Huygens princip
Pendel vågor
Pendel vågor
Stående våg
Galileos pendel
Vågrörelseapparat handmodell
Vågor
Ljud
Brownsk rörelse
Diffusion
Atom interaktion
Maxwell–Boltzmannfördelning
Temperaturskalor
Joules värmeapparat
Inre energi
Inre energi
Konvektion
Värmestrålning
Värmeledning (konduktion)
Isoterm process
Isobarisk process
Isokor process
Adiabatisk process
Carnot cykel
Ånglok
Evighetsmaskin
Evighetsmaskin
Evighetsmaskin
Evighetsmaskin
Drickande fågel
Kylskåp
Kapillärkraft
Wimshurstgenerator
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Elektriskt fält
Laddningar och fält
Kondensator
Spänning, ström och motstånd
Elektrisk krets
Ohms lag
Inre resistans
Kirchhoffs lagar
Kirchhoffs lagar
Elektriskt motstånd
Temperaturkoefficient
Thermistor
Fotomotstånd
Kisel
Kisel
Generation elektron-hål-par
intrinsic halvledar
Halvledare
Helvågslikriktare
Dissociation
Dissociation
Elektrolys
Blyackumulator
Jonisering - utmatning av ett elektroskop
Jonisering - utmatning av ett elektroskop
Elektriska urladdningar i gaser
IV-kurvan
Ljusbåge
Ruhmkorff-spole
Katodstrålar
Oscilloskop
Crookes-rör - Malteserkors
Ëlektrisk urladdning i luft
Sankt Elmseld
Glimlampa
Lysrör
Överspänningsskydd
Magnet
Ferromagnetism
Magnetfält från rak strömförande ledare
Magnetfält från rak strömförande ledare
Flemings vänsterhandsregel
Flemings vänsterhandsregel
Ampères lag
Elektromagnetisk induktion
Lenz lag
Lenz lag
Helmholtzspole
Generator och dynamo
Generator och dynamo
Generator 3-fas
Transformator
Virvelström
Växelström i kondensator och spole
RLC seriekrets
RLC seriekrets
RLC seriekrets
RLC parallellkrets
RLC parallellkrets
RLC parallellkrets
Elektromagnetisk svängningskrets
Prisma
Subtraktiv och additiv färgblandning
Subtraktiv och additiv färgblandning
Newtons färghjul
Dubbelspaltsexperimentet
Speglar
Lins
Konvex lins
Konvex lins
Konkav lins
Synfel
Synfel
Synfel
Ackommodation
Förstoringsglas
Kepler teleskop
Galilei teleskop
Konkava speglar
Konkava speglar
Konvexa speglar
Newtonteleskop
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusflöde
Ljusstyrka
Ljusstyrka
Illuminans
Svartkropp
Svartkropp - modell
Svartkropp - modell
Fotoelektrisk effekt
Elektromagnetisk våg
Polariseringsfilter
Polariseringsfilter
Röntgenrör
Michelson–Morleys experiment
Tidsdilatation
Längdkontraktion
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Rutherfordspridning
Rutherfordspridning
Bohrs atommodell
Bohrs atommodell
Spectroscope
Comptonspridning
Franck-Hertz försök
Strålning
Strålning
Sönderfallslagen
Radioaktiva sönderfallsserier
Radioaktiva sönderfallsserier
Kärnreaktion
Kärnreaktion
Kärnreaktion
Kärnreaktion
Pythagoras sats
Pythagoras sats
Pythagoras sats
Pi
Radian
Enhetscirkel
Vektoraddition
Buffons nål
Plinko sannolikhet
Möbiusband
Platonska kroppar
Grekiska alfabetet
 
Maxwells hjul
Fritt fall
Fritt fall i vakuum
Fritt fall experimentet
Kaströrelse - vertikal
Kaströrelse
Tvingad svängning
Plan pendel - Helikopter
Kopplade oscillatorer
Resonans
Resonans
Galileotermometer
Tvåtaktsmotor
Fyrtaktsmotor
Dieselmotor
Wankelmotor
Kokpunkt - Lufttryck
Kokpunkt - Lufttryck
Kokpunkt - Lufttryck
Kokpunkt - Altitud
Lufttryck - Altitud
Jordens atmosfär
Absolut fuktighet
Relativ fuktighet
Daggpunkt
Microscoop