iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Abych se vyhnul opakujícím se otázkám:
1. Můžete vytvářet videa z mých animací a umisťovat je, například na youtube.
2. Můžete také vytvářet screenshoty z mých animací a používat je.

Fyzika ve škole - HTML5   (Fyzika Animace/Simulace)
Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální teorie relativity Atomová fyzika Jaderná fyzika Matematika