iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Az ismétlődő kérdések elkerülése érdekében:
1. Készíthet videókat az animációimból, és elhelyezheti őket, például a youtube-on.
2. Készíthet képernyőképeket az animációimból és felhasználhatja azokat is.

Fizika az iskolában - HTML5   (Fizika Animációk/Szimulációk)
Mechanika Gravitációs mező Mechanikai rezgések és hullámok Termodinamika és molekuláris fizika Elektrosztatika Elektromos áram Félvezető Elektromos áram folyadékokban Elektromos áram gázokban és vákuumban Mágneses mező Váltakozó áram Optika Speciális relativitáselmélet Atom szerkezete Magfizika Matematika