iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Щоб уникнути повторних питань:
1. Ви можете створювати відео з моїх анімацій і розміщувати їх, наприклад, на YouTube.
2. Ви також можете зробити скріншоти з моїх анімацій і використовувати їх.

Фізика в школі - HTML5   (Фізика Анімації/ Симуляції)
Механіка Гравітаційне поле Механічні коливання і хвилі Молекулярна фізика і термодинаміка Електростатика Електричний струм Напівпровідник Електричний струм у рідинах Електричний струм в газах і вакуумі Магнітне поле Змінний струм Оптика Спеціальна теорія відносності Атомна фізика Ядерна фізика Математика
Похила площина
Система відліку
Система відліку
Паралелограм сил
Штангенциркуль
Мікрометр
Рух
Рух
Рух
Рівномірний рух по колу
Відцентровий регулятор
Схеми блоків
Поліспаст
Умова рівноваги важеля
Перший закон Ньютона
Другий закон Ньютона
Третій закон Ньютона
Ліфт
Механічна робота
Пружні зіткнення
Непружні зіткнення
Закон збереження енергії
Момент інерції
Сила тертя і опору повітря
Колиска Ньютона
Закон Архімеда
Гідростатичний тиск
Картезіанський водолаз
Ватерпас
Закон сполучених посудин
Гідростатичний парадокс
Гідростатичний парадокс
Тиск
Помпа
Закон Паскаля
Гідравлічний підйомник
Закон Бернуллі
Підіймальна сила
Центр ваги
Центр ваги
Центр ваги
Механічна рівновага 1
Механічна рівновага 2
Механічна рівновага 3
Закон всесвітнього тяжіння
Напруженість гравітаційного поля
Гравітаційне поле
Гравітаційне поле Землі
Географічні координати
Прискорення вільного падіння
Маятник Фуко
Невагомість
Супер ліфт
Рух тіла, кинутого горизонтально
Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Витікання рідини через отвір
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту - ручна граната
Рух небесних тіл
Космічна швидкість
Геостаціонарна орбіта
Перший закон Кеплера
Другий закон Кеплера
Третій закон Кеплера - внутрішні планети
Третій закон Кеплера - зовнішні планети
Сонячна система
Фази Місяця
Сузір'я
Сузір'я
Сузір'я
Закони Кеплера
Осцилятори
Осцилятори
Осцилятори
Осцилятори
Осцилятори
Осцилятори
Круговий рух
Гармонічні коливання
Суперпозиція
Суперпозиція f1 = f2
Суперпозиція f1 ≈ f2
Фаза
Прямокутний імпульс
Фігури Ліссажу
Затухаючі коливання
Математичний маятник
Математичний маятник - Цвях
Гармонічний осцилятор
Гармонічний осцилятор - Вертоліт
Відбиття
Переломлення
Відбиття - зміна фази
Стояча хвиля
Швидкість звуку
Ефект Доплера
Ударна хвиля
Принцип Гюйгенса
Системи математичних маятників
Системи математичних маятників
Стояча хвиля
Ефект маятника
Хвильовий маятник
Хвиля
Звук
Броунівський рух
Дифузія
Взаємодія атомів
Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Температурна шкала
Механічний еквівалент теплоти
Внутрішня енергія
Внутрішня енергія
Теплообмін - конвекція
Теплообмін - випромінення
Теплообмін - теплопровідність
Ізотермічний процес
Ізобаричний процес
Ізохоричний процес
Адіабатичний процес
Цикл Карно
Паровоз
Вічний двигун
Вічний двигун
Вічний двигун
Вічний двигун
Вічний двигун - іграшка
Холодильник
Капілярний тиск
Електрофорна машина
Генератор Ван де Граафа
Генератор Ван де Граафа
Генератор Ван де Граафа
Генератор Ван де Граафа
Електричне поле
Заряди і поля
Конденсатор
Напруга, струм і опір
Електричне коло
Закон Ома
Внутрішній опір
Правила Кірхгофа
Правила Кірхгофа
Електричний опір
Температурний коефіцієнт електричного опору
Терморезистор
Фоторезистор
Кремній
Кремній
Рекомбінація в напівпровідниках
Власний напівпровідник
Напівпровідники
Схема Греца
Дисоціація
Дисоціація
Електроліз
Свинцево-кислотний акумулятор
Іонізація - розрядки електроскопа
Іонізація - розрядки електроскопа
Несамостійний розряд у газах
Вольт-амперна характеристика газового розряду
Розряд дуговий
Індуктор Румкорфа
Катодні промені
Осцилограф
Трубка Крукса - Мальтійський хрест
Тліючий розряд
Вогні святого Ельма
Неонова лампа
Люмінесцентна лампа
Сходами Якова
Магніт
Феромагнетики
Правило гвинта
Правило гвинта
Правило лівої руки
Правило лівої руки
Закон Ампера
Електромагнітна індукція
Правило Ленца
Правило Ленца
Котушка Гельмгольца
Генератор і динамо-машина
Генератор і динамо-машина
Трифазний генератор
Трансформатор
Маятник Вальтенгофена
Електричні ланцюги змінного струму
Послідовний контур RLC
Послідовний контур RLC
Послідовний контур RLC
Паралельний контур RLC
Паралельний контур RLC
Паралельний контур RLC
Коливальний контур
Призма
Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Коло Ньютона
Інтерференційний експеримент Юнга
Дзеркала
Лінза
Опукла лінза
Опукла лінза
Увігнута лінза
Аномалії рефракції
Аномалії рефракції
Аномалії рефракції
Акомодація ока
Лупа
Телескоп Кеплер
Телескоп Галілея
Увігнуте дзеркало
Увігнуте дзеркало
Опукле дзеркало
Ньютоновский рефлектор
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Світловий потік
Сила світла
Сила світла
Освітленість
Абсолютно чорне тіло
Модель абсолютно чорного тіла
Модель абсолютно чорного тіла
Фотоефект
Електромагнітна хвиля
Поляризаційний фільтр
Поляризаційний фільтр
Рентгенівська трубка
Експеримент Майкельсона-Морлі
Сповільнення часу
Скорочення довжини
Модель атома
Модель атома
Модель атома
Модель атома
Модель атома
Резерфордівське розсіяння
Резерфордівське розсіяння
Атом Бора
Атом Бора
Спектроскоп
Комптонівське розсіювання
Дослід Франка-Герца
Радіоактивність
Радіоактивність
Універсальний закон радіоактивного розпаду
Радіоактивні ряди
Радіоактивні ряди
Ядерна реакція
Ядерна реакція
Ядерна реакція
Ядерна реакція
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора
Число пі
Радіан
Одиничне коло
Додавання векторів
Задача Бюффона
Дошка Гальтона
Стрічка Мебіуса
Правильний многогранник
Грецька абетка
 
Маятник Максвелла
Вільне падіння
Трубка Ньютона
Вільне падіння - експеримент
Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Вимушені коливання
Математичний маятник - Вертоліт
Зв'язаних осциляторів
Резонанс
Резонанс
Термометр Галілея
Двотактний двигун
Чотиритактний двигун
Дизельний двигун
Двигун Ванкеля
Температура кипіння - Атмосферний тиск
Температура кипіння - Атмосферний тиск
Температура кипіння - Атмосферний тиск
Температура кипіння - Висота над рівнем моря
Атмосферний тиск - Висота над рівнем моря
Атмосфера Землі
Вологість абсолютна
Відносна вологість
Точка роси
Мікроскоп