iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Pentru a evita întrebările recurente:
1. Puteți crea videoclipuri din animațiile mele și le puteți plasa, de exemplu pe YouTube.
2. De asemenea, puteți face capturi de ecran din animațiile mele și le puteți folosi.

Fizica in scoala - HTML5   (Fizica Animaţii/Simulări)
Mecanică Câmp gravitațional Oscilaţii şi unde mecanice Fizica moleculara si termodinamica Electrostatică Curent electric Semiconductor Curentul electric in lichide Curentul electric in gaze și în vid Câmp magnetic Curent alternativ Optică Teoria relativității restrânse Fizică atomică Fizică nucleară Matematică
Plan înclinat
Sistem de referință
Sistem de referință
Regula paralelogramului
Vernier etrier
Micrometru
Mișcarea liniară
Mișcarea liniară
Mișcarea liniară
Mişcarea circulară uniformă
Regulator centrifugal
Scripetele fix și scripetele mobil
Sisteme de scripeti
Principiul parghiei
Prima lege a lui Newton
A doua lege a lui Newton
A treia lege a lui Newton
Ascensor
Lucru mecanic
Ciocniri elastice
Ciocniri inelastice
Legea conservării energiei
Moment de inerție
Forta de frecare și de rezistenta a aerului
Leaganul lui Newton
Principiul lui Arhimede
Presiune hidrostatică
Scufundatorul lui Descartes
Nivelă cu bulă de aer
Vase comunicante
Paradoxul hidrostatic
Paradoxul hidrostatic
Presiune
Pompă
Legea lui Pascal
Elevator hidraulic
Ecuația lui Bernoulli
Portanță
Centrul de greutate
Centrul de greutate
Centrul de greutate
Echilibrul mecanic 1
Echilibrul mecanic 2
Echilibrul mecanic 3
Legea atracției universale
Intensitatea câmpului gravitațional
Câmp gravitațional
Câmp gravitaţional omogen
Coordonate geografice
Pământului accelerația gravitațională
Pendul Foucault
Imponderabilitate
Super ascensor
Componentele orizontale si verticale ale vitezei
Proiectile lansate orizontal
Curgerea printr-un orificiu
Miscarea unui proiectil - grenadă
Traiectoria corpurilor cereşti
Tun lui Newton
Satelitii geostationari
Prima lege a lui Kepler
A doua lege a lui Kepler
A treia lege a lui Kepler - planete interioare
A treia lege a lui Kepler - planete exterioare
Sistemul solar
Fazele Lunii
Constelație
Constelație
Constelație
Legile lui Kepler
Oscilatori
Oscilatori
Oscilatori
Oscilatori
Oscilatori
Oscilatori
Mișcare circulară
Oscilator armonic
Suprapunere de oscilaţii armonice
Suprapunere de oscilaţii armonice f1 = f2
Suprapunere de oscilaţii armonice f1 ≈ f2
Fază
Semnal dreptunghiular
Figurile lui Lissajous
Oscilatii mecanice amortizate
Pendulul simplu
Pendulul simplu - Cui
Pendulul elastic
Pendulul elastic - Elicopter
Reflexia
Refracție
Unda reflectata
Unde staţionare
Viteza sunetului
Efectul Doppler
Undă de șoc
Principiul Huygens–Fresnel
Pendulul unda
Pendulul unda
Unde staţionare
Pendulul in valuri
Aparat Weller
Unde
Sunet
Mișcare browniană
Difuzie
Interacţiunea dintre atomi
Distributia Maxwell dupa Viteze
Scari de Temperatura
Echivalentul mecanic al caloriei
Calorimetru
Energie internă
Energie internă
Transmiterea prin convecție
Transmiterea prin radiație
Transmiterea prin conducție
Transformare izotermă
Transformare izobară
Transformare izocoră
Transformare adiabatică
Ciclul Carnot
Locomotivă cu abur
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Pasărea care bea apă
Frigider
Tensiune superficială
Masina Wimshurst
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Generator Van de Graaff
Câmp electric
Sarcini si campuri electrice
Condensator
Tensiune, curent şi rezistenţă
Circuit electric
Legea lui Ohm
Rezistența internă
Teoremele lui Kirchhoff
Teoremele lui Kirchhoff
Rezistență electrică
Coeficient de rezistență la temperatură
Termistorul
Fotorezistorul
Siliciu
Siliciu
Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină
Semiconductori intriseci
Semiconductori
Redresor en punte Graetz
Disociație
Disociație
Electroliză
Acumulator cu plumb
Descarcă de electricitatea statică datorită ionizării aerului
Descarcă de electricitatea statică datorită ionizării aerului
Descărcare electrică
Caracteristica volt-amperică a descărcărilor
Arcul electric
Bobina de inductie Ruhmkorff
Raze catodice
Osciloscop
Tub catodic – Crucea malteza
Descarcarii electrice in gaze rarefiate
Focul Sfântului Elmo
Lampa cu luminiscenta
Tub fluorescent
Protecția împotriva trăsnetului
Magnet
Feromagnetism
Campul magnetic al unui conductor
Campul magnetic al unui conductor
Regula mâinii stângi
Regula mâinii stângi
Legea lui Ampère
Inducție electromagnetică
Legea lui Lenz
Legea lui Lenz
Bobină Helmholtz
Alternator și dinam
Alternator și dinam
Generator trifazic
Transformator
Pendulul Waltenhofe
Circuite simple de curent alternativ
Circuitul RLC Serie
Circuitul RLC Serie
Circuitul RLC Serie
Circuitul RLC paralel
Circuitul RLC paralel
Circuitul RLC paralel
Circuitul oscilant electromagnetic
Prismă
Amestec de culoare substractiv și aditiv
Amestec de culoare substractiv și aditiv
Discul lui Newton
Experimentul celor două fante
Oglindă
Lentilă
Lentile convergente
Lentile convergente
Lentile divergente
Defectele vederii
Defectele vederii
Defectele vederii
Acomodarea ochiului
Lupă
Luneta lui Kepler
Telescopul lui Galileo
Oglindă concavă
Oglindă concavă
Oglindă convexa
Telescop newtonian
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Flux luminos
Intensitate luminoasă
Intensitate luminoasă
Iluminarea
Corp absolut negru
Model - corp absolut negru
Model - corp absolut negru
Efectul fotoelectric
Unde electromagnetice
Filtrul de polarizare
Filtrul de polarizare
Tub raze X
Experimentul Michelson-Morley
Dilatare temporală
Contracția Lorentz
Modelul atomic
Modelul atomic
Modelul atomic
Modelul atomic
Modelul atomic
Experimentul Rutherford
Experimentul Rutherford
Modelul atomic Bohr
Modelul atomic Bohr
Spectroscop
Împrăștiere Compton
Experimentul Franck-Hertz
Radioactivitate
Radioactivitate
Legea dezintegrarii radioactive
Serii de dezintegrare radioactiva
Serii de dezintegrare radioactiva
Reacție nucleară
Reacție nucleară
Reacție nucleară
Reacție nucleară
Teorema lui Pitagora
Teorema lui Pitagora
Teorema lui Pitagora
pi
Radian
Cercul trigonometric
Adunarea vectorilor
Acul lui Buffon
Mașina lui Galton
Banda lui Möbius
Poliedru regulat
Alfabetul grec
 
Pendulul lui Maxwell
Cădere liberă
Tubul lui Newton
Cădere liberă - experiment
Proiectile lansate vertical
Miscarea unui proiectil
Oscilatiile intretinute
Pendulul simplu - Elicopter
Oscilatori cuplaţi
Rezonanță
Rezonanță
Termometru Galileo Galilei
Motor în doi timpi
Motor în patru timpi
Motor diesel
Motor Wankel
Punct de fierbere - Presiune atmosferică
Punct de fierbere - Presiune atmosferică
Punct de fierbere - Presiune atmosferică
Punct de fierbere - Altitudine
Presiune atmosferică - Altitudine
Atmosfera Pământului
Umiditatea absolută
Umiditatea relativă
Punctul de rouă
Microscop