iTunes Google play Fizyka w szkole - HTML5/Flash   (Fizyka Animacje/Symulacje)
Mechanika Pole grawitacyjne Drgania i fale mechaniczne Fizyka molekularna i termodynamika Elektrostatyka Prąd elektryczny Półprzewodniki Prąd elektryczny w cieczach Prąd elektryczny w gazach i próżni Pole magnetyczne Prąd przemienny Optyka Szczególna teoria względności Fizyka atomowa Fizyka jądrowa Matematyka
Równia pochyła
Równoległobok sił
Suwmiarka
Mikrometr
Ruch
Ruch
Ruch
Wielokrążek stały i przesuwny
Wielokrążek
Dźwignia dwustronna
I zasada dynamiki Newtona
II zasada dynamiki Newtona
III zasada dynamiki Newtona
Praca mechaniczna
Zasada zachowania energii
Tarcie i opór aerodynamiczny
Kołyska Newtona
Prawo Archimedesa
Nurek Kartezjusza
Poziomica
Ciśnienie
Pompa
Prawo Pascala
Równanie Bernoulliego
Środek ciężkości
Środek ciężkości
Środek ciężkości
Równowaga 1
Równowaga 2
Równowaga 3
Prawo powszechnego ciążenia
Natężenie pola grawitacyjnego
Pole grawitacyjne centralne
Pole grawitacyjne jednorodne
Współrzędne geograficzne
Przyspieszenie ziemskie
Wahadło Foucaulta
Stan nieważkości
Super winda
Skladanie ruchów
Rzut poziomy
Wypływ cieczy przez otwór
Rzut ukośny - granat
Trajektorie ciał
Działo Newtona
Satelity geostacjonarne
I prawo Keplera
Drugie prawo Keplera
III prawo Keplera – planety wewnętrzne
III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Układ Słoneczny
Faza Księżyca
Gwiazdozbiór
Gwiazdozbiór
Gwiazdozbiór
Prawa Keplera
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Ruch po okręgu
Drganie harmoniczne
Składanie drgań
Składanie drgań f1 = f2
Składanie drgań f1 ≈ f2
Faza drgań harmonicznych
Fala prostokątna
Krzywa Lissajous
Drgania tłumione
Wahadło matematyczne
Drgania mechaniczne
Drgania mechaniczne - Śmigłowiec
Odbicie fali
Załamanie fali
Faza przy odbiciu
Fale stojące
Prędkość dźwięku
Efekt Dopplera
Fala uderzeniowa
Zasada Huygensa
Fale wahadłowe
Fale wahadłowe
Fale stojące
Wahadło Galileusza
Falownica Juliusa
Fala
Dźwięk
Ruchy Browna
Dyfuzja
Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Skale temperatur
Mechaniczny równoważnik ciepła
Energia wewnętrzna
Energia wewnętrzna
Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Przemiana izobaryczna - Prawo Gay-Lussaca
Przemiana izochoryczna - Prawo Charles’a
Przemiana adiabatyczna
Cykl Carnota
Lokomotywa parowa
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Kaczka pijaczka
Chłodziarka
Ciśnienie kapilarne
Pole elektryczne
Ładunki i pola elektryczne
Kondensator
Obwód elektryczny
Prawo Ohma
Opór wewnętrzny ogniwa
Prawa Kirchhoffa
Prawa Kirchhoffa
Opór elektryczny
Termistor
Fotorezystor
Krzem
Krzem
Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Półprzewodnik samoistny
Półprzewodniki
Mostek Graetza
Dysocjacja elektrolityczna
Dysocjacja elektrolityczna
Elektroliza
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Jonizacja - rozładowania elektroskopu
Jonizacja - rozładowania elektroskopu
Wyładowania elektryczne w gazach
Charakterystyka prądowo – napięciowa
Łuk elektryczny
Cewka Ruhmkorffa
Promienie katodowe
Oscyloskop
Rura Crookesa - krzyż maltański
Wyładowania w gazach rozrzedzonych
Ognie świętego Elma
Lampa neonowa
Świetlówka
Ochrona odgromowa
Magnes
Ferromagnetyzm
Regułą śruby prawoskrętnej
Regułą śruby prawoskrętnej
Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Indukcja elektromagnetyczna
Prawo Lenza
Prawo Lenza
Cewka Helmholtza
Alternator i dynamo
Alternator i dynamo
Generator prądu trójfazowego
Szeregowy obwód RLC
Szeregowy obwód RLC
Szeregowy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Transformator
Pryzmat
Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Tarcza Newtona
Doświadczenie Younga
Lusterka
Soczewka
Soczewką skupiającą
Soczewką skupiającą
Soczewka rozpraszająca
Wada wzroku
Wada wzroku
Wada wzroku
Akomodacja oka
Lupa
Teleskop Keplera
Teleskop Galileusza
Zwierciadło wklęsłe
Zwierciadło wklęsłe
Zwierciadło wypukłe
Teleskop Newtona
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Światłość
Światłość
Natężenie oświetlenia
Ciało doskonale czarne
Model ciała doskonale czarnego
Model ciała doskonale czarnego
Efekt fotoelektryczny
Fala elektromagnetyczna
Filtr polaryzacyjny
Filtr polaryzacyjny
Lampa rentgenowska
Doświadczenie Michelsona-Morleya
Dylatacja czasu
Skrócenie długości
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Eksperyment Rutherforda
Eksperyment Rutherforda
Model atomu Bohra
Model atomu Bohra
Spektroskop
Zjawisko Comptona
Eksperyment Francka-Hertza
Promieniowanie
Promieniowanie
Rozpad promieniotwórczy
Szereg promieniotwórczy
Szereg promieniotwórczy
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Okrąg jednostkowy
Dodawanie wektorów
 
Koło Maxwella
Spadek swobodny
Rura Newtona
Spadkownica
Rzut pionowy do góry
Rzut ukośny
Drgania wymuszone
Wahadło matematyczne - Śmigłowiec
Oscylatory sprzężone
Rezonans
Rezonans
Termometr Galileusza
Silnik dwusuwowy
Silnik czterosuwowy
Silnik o zapłonie samoczynnym
Silnik Wankla
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Wysokość bezwzględna
Ciśnienie atmosferyczne - Wysokość bezwzględna
Atmosfera Ziemi
Wilgotność bezwzględna
Wilgotność względna
Punkt rosy
Mikroskop

Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.