iTunes Google play Windows Store Tweet
Fizyka w szkole - HTML5   (Fizyka Animacje/Symulacje)
Mechanika Pole grawitacyjne Drgania i fale mechaniczne Fizyka molekularna i termodynamika Elektrostatyka Prąd elektryczny Półprzewodniki Prąd elektryczny w cieczach Prąd elektryczny w gazach i próżni Pole magnetyczne Prąd przemienny Optyka Szczególna teoria względności Fizyka atomowa Fizyka jądrowa Matematyka
Równia pochyła
Układ odniesienia
Układ odniesienia
Równoległobok sił
Suwmiarka
Śruba mikrometryczna
Ruch
Ruch
Ruch
Ruch jednostajny po okręgu
Wielokrążek stały i przesuwny
Wielokrążek
Dźwignia dwustronna
I zasada dynamiki Newtona
II zasada dynamiki Newtona
III zasada dynamiki Newtona
Praca mechaniczna
Zderzenia sprężyste
Zderzenia niesprężyste
Zasada zachowania energii
Moment bezwładności
Równia pochyła
Kołyska Newtona
Prawo Archimedesa
Nurek Kartezjusza
Poziomica
Naczynia połączone
Ciśnienie
Pompa
Prawo Pascala
Podnośnik hydrauliczny
Równanie Bernoulliego
Siła nośna
Środek ciężkości
Środek ciężkości
Środek ciężkości
Rodzaje równowagi
Równowaga 2
Równowaga 3
Prawo powszechnego ciążenia
Natężenie pola grawitacyjnego
Pole grawitacyjne centralne
Pole grawitacyjne jednorodne
Współrzędne geograficzne
Przyspieszenie ziemskie
Wahadło Foucaulta
Stan nieważkości
Super winda
Skladanie ruchów
Rzut poziomy
Wypływ cieczy przez otwór
Rzut ukośny - granat
Trajektorie ciał
Prędkości kosmiczne
Satelity geostacjonarne
I prawo Keplera
II prawo Keplera
III prawo Keplera – planety wewnętrzne
III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Układ Słoneczny
Fazy Księżyca
Gwiazdozbiory
Gwiazdozbiory
Gwiazdozbiory
Prawa Keplera
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Oscylatory
Ruch po okręgu
Drgania harmoniczne
Składanie drgań
Składanie drgań f1 = f2
Składanie drgań f1 ≈ f2
Faza drgań harmonicznych
Fala prostokątna
Składanie drgań prostopadłych
Drgania tłumione
Wahadło matematyczne
Drgania mechaniczne
Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Odbicie fali
Załamanie fali
Faza przy odbiciu
Fale stojące
Prędkość dźwięku
Efekt Dopplera
Fala uderzeniowa
Zasada Huygensa
Fale wahadłowe
Fale wahadłowe
Fale stojące
Wahadło Galileusza
Falownica Juliusa
Falowanie
Dźwięk
Ruchy Browna
Dyfuzja
Oddziaływanie atomów
Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Skale temperatur
Mechaniczny równoważnik ciepła
Energia wewnętrzna
Energia wewnętrzna
Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Przemiana izobaryczna - Prawo Gay-Lussaca
Przemiana izochoryczna - Prawo Charles’a
Przemiana adiabatyczna
Cykl Carnota
Lokomotywa parowa
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Kaczka pijaczka
Chłodziarka
Ciśnienie kapilarne
Maszyna Wimshursta
Generator Van de Graaffa
Generator Van de Graaffa
Generator Van de Graaffa
Generator Van de Graaffa
Centralne pole elektrostatyczne
Ładunki i pola elektryczne
Kondensator
Obwód elektryczny
Prawo Ohma
Opór wewnętrzny ogniwa
Prawa Kirchhoffa
Prawa Kirchhoffa
Opór elektryczny
Temperaturowy współczynnik rezystancji
Termistor
Fotorezystor
Krzem
Krzem
Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Przewodnictwo dziurowe
Półprzewodniki
Mostek Graetza
Dysocjacja elektrolityczna
Dysocjacja elektrolityczna
Elektroliza
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Jonizacja - rozładowania elektroskopu
Jonizacja - rozładowania elektroskopu
Wyładowania elektryczne w gazach
Charakterystyka I(U)
Łuk elektryczny
Cewka Ruhmkorffa
Promienie katodowe
Oscyloskop
Rura Crookesa - krzyż maltański
Świecenie gazów
Ognie świętego Elma
Lampa neonowa
Świetlówka
Ochrona odgromowa
Magnes sztabkowy
Ferromagnetyzm
Reguła śruby prawoskrętnej
Reguła śruby prawoskrętnej
Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Indukcja elektromagnetyczna
Reguła Lenza
Reguła Lenza
Cewka Helmholtza
Alternator i dynamo
Alternator i dynamo
Generator prądu trójfazowego
Szeregowy obwód RLC
Szeregowy obwód RLC
Szeregowy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Równoległy obwód RLC
Transformator
Wahadło Waltenhofena
Pryzmat
Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Tarcza Newtona
Doświadczenie Younga
Zwierciadła płaskie
Soczewka
Soczewka skupiająca
Soczewka skupiająca
Soczewka rozpraszająca
Wady wzroku
Wady wzroku
Wady wzroku
Akomodacja oka
Lupa
Luneta Keplera
Luneta Galileusza
Zwierciadło wklęsłe
Zwierciadło wklęsłe
Zwierciadło wypukłe
Luneta Newtona
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Strumień świetlny
Światłość
Światłość
Natężenie oświetlenia
Ciało doskonale czarne
Model ciała doskonale czarnego
Model ciała doskonale czarnego
Efekt fotoelektryczny
Fala elektromagnetyczna
Filtr polaryzacyjny
Filtr polaryzacyjny
Lampa rentgenowska
Doświadczenie Michelsona-Morleya
Dylatacja czasu
Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Modele atomu
Eksperyment Rutherforda
Eksperyment Rutherforda
Model atomu Bohra
Model atomu Bohra
Spektroskop
Zjawisko Comptona
Eksperyment Francka-Hertza
Promieniowanie
Promieniowanie
Rozpad promieniotwórczy
Szeregi promieniotwórcze
Szeregi promieniotwórcze
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Reakcja jądrowa
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa
Radian
Okrąg jednostkowy
Dodawanie wektorów
Deska Galtona
 
Koło Maxwella
Spadek swobodny
Rura Newtona
Spadkownica
Rzut pionowy do góry
Rzut ukośny
Drgania wymuszone
Wahadło matematyczne - Śmigłowiec
Oscylatory sprzężone
Rezonans
Rezonans
Termometr Galileusza
Silnik dwusuwowy
Silnik czterosuwowy
Silnik o zapłonie samoczynnym
Silnik Wankla
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne
Temperatura wrzenia - Wysokość bezwzględna
Ciśnienie atmosferyczne - Wysokość bezwzględna
Atmosfera Ziemi
Wilgotność bezwzględna
Wilgotność względna
Punkt rosy
Mikroskop