iTunes Google play Windows Store Tweet
Fysikk på skolen - HTML5   (Fysikk Animasjoner/Simuleringer)
Mekanikk Gravitasjonsfelt Mekaniske svingninger og bølger Molekylære fysikk og termodynamikk Elektrostatikk Elektrisk strøm Halvleder Elektrisk strøm i væsker Elektrisk strøm i gasser og vakuum Magnetfelt Vekselstrøm Optikk Den spesielle relativitetsteorien Atomfysikk Kjernefysikk Matematikk
Skråplan
Referansesystem
Referansesystem
Kraftparallellogram
Skyvelære
Mikrometer
Bevegelse
Bevegelse
Bevegelse
Sirkelbevegelse
Talje
Taljer
Vektstang
Newtons første lov
Newtons andre lov
Newtons tredje lov
Arbeid
Elastisk kollisjon
Uelastisk kollisjon
Energiprinsippet
Treghetsmoment
Friksjon og luftmotstand
Newtons vugge
Arkimedes' prinsipp
Kartesisk dykkar
Vaterpass
Kommuniserende rør
Trykk
Pumpe
Pascal lov
Hydraulisk løfter
Bernoulli-prinsippet
Løft
Massesentrum
Massesentrum
Massesentrum
Mekanisk likevekt 1
Mekanisk likevekt 2
Mekanisk likevekt 3
Newtons tyngdelov
Intensiteten av tyngdekraften
Gravitasjonsfelt
Homogene gravitasjonsfelt
Geografiske koordinater
Tyngdens akselerasjon
Foucaults pendel
Vektløshet
Super heis
Bevegelse i to dimensjoner
Horisontal kast
Vanntrykk og vannfart
Prosjektil-bevegelse - granat
Baner
Newtons kanon
Geostasjonær satellitt
Keplers 1. lov
Keplers 2. lov
Keplers 3. lov - indre planetene
Keplers 3. lov - ytre planetene
Solsystemet
Månefase
Stjernebilde
Stjernebilde
Stjernebilde
Keplers lover
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Oscillatorer
Sirkelbevegelse
Mekaniske svingninger
Superposisjonsprinsippet
Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Fase
Firkantbølge
Lissajous-kurven
Dempete svingninger
Pendel
Harmonisk oscillator
Harmonisk oscillator - Helikopter
Refleksjon
Refraksjon
Refleksjon av bølger
Stående bølge
Lydens hastighet
Dopplereffekt
Sjokkbølge
Huggens-Fresnel prinsippet
Bølge pendel
Bølge pendel
Stående bølge
Galileos pendel
Bølgemaskin tversbølger
Bølge
Lyd
Brownsk bevegelse
Diffusjon
Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Temperaturskala
Varmens mekaniske ekvivalent
Indre energi
Indre energi
Varmeoverføring - konveksjon
Varmeoverføring - stråling
Varmeoverføring - varmeledning
Isotermprosess
Isobar prosess
Isokor prosess
Adiabatisk prosess
Carnotprosess
Damplokomotiv
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Drikkefugl
Kjøleskap
Kapillaritet
Wimshurst Maskin
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Van de Graaff-generator
Elektrisk felt
Elektrisk ladning og elektriske felt
Kondensator
Elektronisk krets
Ohms lov
Indre motstand
Kirchhoffs lover
Kirchhoffs lover
Elektrisk motstand
Termistor
Photoresistor
Silisium
Silisium
Rekombinasjon
Intrensik halvleder
Halvleder
Brolikeretter
Dissosiasjon
Dissosiasjon
Elektrolyse
Blyakkumulator
Ionisering - tap av elektrisk ladning
Ionisering - tap av elektrisk ladning
Elektrisk utladning gjennom en gass
Spenning/strøm diagram - gassutladning
Lysbue
Ruhmkorffs induktor
Elektronstråle
Oscilloskop
Maltese Cross Tube
Regioner i Crookes rør
Sankt Elms ild
Neonlampe
Lysrør
Lynvern beskyttelse
Magnet
Ferromagnetisme
Magnetfelt rundt rett leder
Magnetfelt rundt rett leder
Venstre regel Fleming hånd
Venstre regel Fleming hånd
Elektromagnetisk induksjon
Lenz' lov
Lenz' lov
Teltronrør
Alternator og dynamo
Alternator og dynamo
3-fase generator
RLC-seriekrets
RLC-seriekrets
RLC-seriekrets
RLC-parallellkrets
RLC-parallellkrets
RLC-parallellkrets
Transformator
Virvelstrøm
Prisme
Subtraktiv og additiv fargeblanding
Subtraktiv og additiv fargeblanding
Newton's fargehjulet
Dobbeltspalte-eksperimentet
Speil
Optisk linse
Konveks linse
Konveks linse
Konkav linse
Optisk defekt i øyet
Optisk defekt i øyet
Optisk defekt i øyet
Akkommodasjon
Lupe
Keplers kikkert
Galileo kikkert
Konkave speil
Konkave speil
Konveks spejl
Newtonsk reflektor teleskop
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysflux
Lysstyrke
Lysstyrke
Belysningsstyrke
Svart legeme
Vart legeme - modell
Vart legeme - modell
Fotoelektrisk effekt
Elektromagnetiske bølger
Polariserande filter
Polariserande filter
Røntgenrør
Michelson-Morley-eksperimentet
Tidsdilatasjon
Lengdekontraksjon
Atom Model
Atom Model
Atom Model
Atom Model
Atom Model
Gullfolieeksperimentet
Gullfolieeksperimentet
Bohrs atommodell
Bohrs atommodell
Spektroskop
Comptonspredning
Franck-Hertz eksperiment
Stråling
Stråling
Radioaktiv nedbrytning
Nedbrytningskjeden
Nedbrytningskjeden
Kjernereaksjon
Kjernereaksjon
Kjernereaksjon
Kjernereaksjon
Pythagoras’ læresetning
Pythagoras’ læresetning
Pythagoras’ læresetning
Radian
Enhetssirkelen
Vektoraddisjon
 
Maxwells pendel
Fritt fall
Fallrør for vakuum
Fritt fall eksperiment
Vertikal kast
Prosjektil-bevegelse
Tvungen svingning
Pendel - Helikopter
Koblede oscillatorer
Resonans
Resonans
Galileo-thermometer
Totaktsmotor
Firetaktsmotor
Dieselmotor
Wankelmotor
Kokepunkt - Atmosfærisk trykk
Kokepunkt - Atmosfærisk trykk
Kokepunkt - Atmosfærisk trykk
Kokepunkt - Høgde over havet
Atmosfærisk trykk - Høgde over havet
Jordens atmosfære
Absolutt luftfuktighet
Relativ luftfuktighet
Duggpunkt
Mikroskop