iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
For å unngå gjentatte spørsmål:
1. Du kan lage videoer fra animasjonene mine og plassere dem, for eksempel på youtube.
2. Du kan også lage skjermbilder av animasjonene mine og bruke dem.

Fysica op school - HTML5   (Fysica Animaties/Simulaties)
Mechanica Zwaartekrachtveld Trillingen en golven Thermodynamica en Molecuulfysica Elektrostatica Elektrische stroom Halfgeleider Stroomgeleiding vloeistoffen Elektriciteit in gassen en vacuüm Magnetisch veld Wisselstroom Optica Speciale relativiteitstheorie Atoomfysica Kernfysica Wiskunde
Hellend vlak
Referentiekader
Referentiekader
Parallellogram van krachten
Schuifmaat
Micrometer
Beweging
Beweging
Beweging
Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
Centrifugaalregelaar
Vaste en losse katrol
Katrollen
Hefboom principe
De eerste wet van Newton
De tweede wet van Newton
De derde wet van Newton
Lift
Arbeid
Elastische botsing
Onelastische botsing
Wet van behoud van energie
Traagheidsmoment
Weerstand en wrijving
Newtonpendel
Wet van Archimedes
Vloeistofdruk
Cartesische duiker
Waterpas
Wet van de communicerende vaten
Hydrostatische paradox
Hydrostatische paradox
Druk
Pomp
Wet van Pascal
Hydraulische lifter
Wet van Bernoulli
Liftkracht
Zwaartepunt
Zwaartepunt
Zwaartepunt
Mechanisch evenwicht 1
Mechanisch evenwicht 2
Mechanisch evenwicht 3
Gravitatiewet van Newton
Gravitationele veldsterkte
Zwaartekrachtsveld
Valversnelling
Geografische coördinaten
Zwaartekrachtversnelling
Slinger van Foucault
Gewichtloosheid
Super lift
Samenstelling van bewegingen
Horizontale worp
Vrije uitstroming uit een vat
Projectielbeweging - handgranaat
Baan van hemellichamen
Newton’s kanon
Geostationaire satelliet
Eerste wet van Kepler
Tweede wet van Kepler
Derde wet van Kepler - binnenste planeten
Derde wet van Kepler - buitenste planeten
Zonnestelsel
Schijngestalten
Sterrenbeeld
Sterrenbeeld
Sterrenbeeld
Wetten van Kepler
Oscillatoren
Oscillatoren
Oscillatoren
Oscillatoren
Oscillatoren
Oscillatoren
Cirkelbeweging
Trilling
Superpositie
Superpositie f1 = f2
Superpositie f1 ≈ f2
Fase
Blokgolf
Lissajousfiguur
Gedempte oscillator
Slinger
Slinger - Draadnagel
Harmonische oscillator
Harmonische oscillator - Helikopter
Reflectie
Refractie
Transversale golven in een touw
Staande golf
Geluidssnelheid
Dopplereffect
Schokgolf
Principe van Huygens-Fresnel
Golf slinger
Golf slinger
Staande golf
Pendulum golven
Golvenapparaat voor transversale golven
Golf
Geluid
Brownse beweging
Diffusie
Interactive tussen atomen
Maxwell-Boltzmann-verdeling
Temperatuurschaal
Mechanisch equivalent van warmte
Calorimeter
Inwendige energie
Inwendige energie
Flow (konvekce)
Straling (radiatie)
Geleiding (conductie)
Isotherm proces
Isobaar proces
Isochoor proces
Adiabatisch proces
Carnotproces
Stoomlocomotief
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Drinkend vogeltje
Refrigerator
Capillariteit
Elektriseermachine van Wimshurst
Vandegraaffgenerator
Vandegraaffgenerator
Vandegraaffgenerator
Vandegraaffgenerator
Elektrisch veld
Elektrisch veld en veldsterkte
Condensator
Spanning, stroom en weerstand
Elektrisch netwerk
Wet van Ohm
Inwendige weerstand
Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Elektrische weerstand
Temperatuurcoëfficiënt
Thermistor
Lichtgevoelige weerstand
Silicium
Silicium
Generatie van een elektron – gat paar
Intrinsieke halfgeleider
Halfgeleider
Bruggelijkrichter
Dissociatie
Dissociatie
Elektrolyse
Loodaccu
Ionisatie - ontladen van de elektroscoop
Ionisatie - ontladen van de elektroscoop
Gasontlading
Stroom-spanning karakteristieken
Vlamboog
Vonkinductor
Kathodestraal
Oscilloscoop
Crookes-buis - Maltezer kruis
Elektrische ontlading in lucht.
Sint-Elmusvuur
Neonsignaallamp
Fluorescentielamp
Bliksembeveiliging
Magneet
Ferromagnetisme
Magneetveld rond stroomdraad
Magneetveld rond stroomdraad
Linkerhandregel van Fleming
Linkerhandregel van Fleming
Wet van Ampère
Elektromagnetische inductie
Wet van Lenz
Wet van Lenz
Helmholtz-spoelen
Alternator en dynamo
Alternator en dynamo
Driefasengenerator
Transformator
Slinger van von Waltenhofen
Eenvoudige wisselstroomschakeling
RLC seriekring
RLC seriekring
RLC seriekring
RLC-parallelkring
RLC-parallelkring
RLC-parallelkring
RLC-kring
Prisma
Subtractieve en additieve kleurmenging
Subtractieve en additieve kleurmenging
Newtonschijf
Tweespletenexperiment
Spiegels
Lens
Positieve lens
Positieve lens
Negatieve lens
Visuele gebreken
Visuele gebreken
Visuele gebreken
Accommodatie
Loep
Keplertelescoop
Hollandse kijker
Holle spiegel
Holle spiegel
Bolle spiegel
Newtontelescoop
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtstroom
Lichtsterkte
Lichtsterkte
Verlichtingssterkte
Zwarte straler
Zwarte straler - model
Zwarte straler - model
Foto-elektrisch effect
Electromagnetische golven
Polarisatiefilter
Polarisatiefilter
Röntgenbuis
Michelson-Morley-experiment
Tijddilatatie
Lengtecontractie
Atoommodel
Atoommodel
Atoommodel
Atoommodel
Atoommodel
Rutherford goud folie experiment
Rutherford goud folie experiment
Atoommodel van Bohr
Atoommodel van Bohr
Spectroscoop
Compton-effect
Franck–Hertz experiment
Straling
Straling
Vervalwet
Radioactief verval (series)
Radioactief verval (series)
Kernreactie
Kernreactie
Kernreactie
Kernreactie
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras
Pi
Radian
Eenheidscirkel
Optellen van Vectoren
Naald van Buffon
Bord van Galton
Möbiusband
Regelmatig veelvlak
Grieks alfabet
 
Wiel van Maxwell
Vrije val
Buis van Newton
Vrije val experiment
Verticale worp
Projectielbeweging
Gedwongen oscillator
Slinger - Helikopter
Gekoppelde oscillatoren
Resonantie
Resonantie
Galileithermometer
Tweetaktmotor
Viertaktmotor
Dieselmotor
Wankelmotor
Kookpunt - Luchtdruk
Kookpunt - Luchtdruk
Kookpunt - Luchtdruk
Kookpunt - Hoogte
Luchtdruk - Hoogte
Aardatmosfeer
Absolute vochtigheid
Relatieve vochtigheid
Dauwpunt
Microscoop