iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Tekrarlayan sorulardan kaçınmak için:
1. Animasyonlarımdan videolar oluşturabilir ve bunları örneğin youtube'a yerleştirebilirsiniz.
2. Animasyonlarımdan da ekran görüntüleri alabilir ve kullanabilirsiniz.

Okulda Fizik - HTML5   (Fizik Animasyonlar/Benzetimler)
Mekanik Yerçekimi Alanı Titreşimler ve dalgalar Moleküler fizik ve termodinamik Elektrostatik Elektrik akımı Yarı iletken Elektrik akımı - Sıvı Elektrik akımı - Gazlar ve Vakum Manyetik alan Alternatif akım Optik Özel görelilik Atom fiziği Çekirdek fiziği Matematik
Eğik düzlem
Gözlemci çerçevesi
Gözlemci çerçevesi
Paralelkenar kuralı
Kumpas
Mİkrometreler
Hareket
Hareket
Hareket
Dairesel hareket
Santrifüj vali
Makara
Palanga
Kaldıraç
Newton'ın birinci yasası
Newton'un ikinci yasası
Newton'un üçüncü yasası
Asansör
İş
Esnek çarpışmalar
Esnek olmayan çarpışmalar
Enerjinin korunumu yasası
Eylemsizlik momenti
Sürtünme kuvveti ve hava direnci
Newton sarkacı
Arşimet prensibi
Hidrostatik basınç
Kartezyen Dalgıç
Su Terazisi
Bilesik-kaplar
Hidrostatik paradoks
Hidrostatik paradoks
Basınç
Pompa
Pascal yasası
Hidrolik kaldırıcı
Bernoulli ilkesi
Taşıma
Ağırlık merkezi
Ağırlık merkezi
Ağırlık merkezi
Mekanik denge durumu 1
Mekanik denge durumu 2
Mekanik denge durumu 3
Newton'un evrensel kütle çekim yasası
Yerçekimi şiddeti
Yerçekimi Alanı
Dünya'nın çekim alanı
Coğrafi koordinat sistemi
Yerçekimi ivmesi
Foucault sarkacı
Ağırlıksızlık
Süper asansör
Yatay Atiş Hareketİ
Yatay Atiş Hareketİ 2
Su Dolu Şaşal Şişesindeki Delikler
Atış Hareketi - el bombası
Gök cisimlerinin yörüngeler
Newton'ın top güllesi
Jeostatik yörünge
Kepler'in birinci yasası
Kepler'in ikinci yasası
Kepler'in üçüncü yasası - iç gezegenler
Kepler'in üçüncü yasası - dış gezegenler
Güneş Sistemi
Ay'ın evreleri
Takımyıldız
Takımyıldız
Takımyıldız
Kepler yasaları
Osilatör
Osilatör
Osilatör
Osilatör
Osilatör
Osilatör
Düzgün dairesel hareket
Basit harmonik hareket
Süperpozisyon
Süperpozisyon f1 = f2
Süperpozisyon f1 ≈ f2
Faz
Kare dalga
Lissajous Eğrisi
Serbest titreşim
Basit Sarkaç
Basit Sarkaç - Çivi
Yaylı Sarkaç
Yaylı Sarkaç - Helikopter
Yansıma
Kırılma
Atmaların Yansıması
Duran dalgalar
Ses hızı
Doppler Etkisi
Şok dalgası
Huygens-Fresnel ilkesi
Sarkaç dalgaları
Sarkaç dalgaları
Duran dalgalar
Iple bağlı topların dansı
Dalga Demonstrasyon Aleti
Dalga
Ses
Brown hareketi
Difüzyon
Atomik etkileşimler
Maxwell-Boltzmann dağılımı
Sicaklik bİrİmlerİ
ısının mekanik eşdeğeri
Kalorimetre
İç enerji
İç enerji
Isı Enerjisi Transferi - Konveksiyon
Isı Enerjisi Transferi - Radyasyon
Isı Enerjisi Transferi - Kondüksiyon
Izotermal işlem
Izobarik süreç
Isochoric süreç
Adyabatik süreç
Carnot çevrimi
Buharlı lokomotif
Devridaim makinesi
Devridaim makinesi
Devridaim makinesi
Devridaim makinesi
Deli içme kuş mutlu
Buzdolabı
Kılcallık gerilimi
Wimshurst makinesi
Van de Graaff jeneratörü
Van de Graaff jeneratörü
Van de Graaff jeneratörü
Van de Graaff jeneratörü
Elektriksel alan
Yükler ve alanlar
Kondansatör
Gerilim, akım ve direnç
Elektrik devresi
Ohm kanunu
İç direnç
Kirchhoff kanunları
Kirchhoff kanunları
Elektriksel direnç
Sıcaklık dayanımı katsayısı
Termistör
Foto direnç
Silisyum
Silisyum
Rekombİnasyon ve jenerasyon
Katkisiz yari İletkenler
Yarı iletken
Köprü Diyotlar
Ayrışma
Ayrışma
Elektroliz
Kurşun-Asit Piller
İyonlaşma - deşarj elektroskop
İyonlaşma - deşarj elektroskop
Gazlarda elektrik boşalması
V-I karakteristiği
Ark
Ruhmkorff Bobini
Katot ışın tüpü
Osiloskop
Crookes tüpü - Malta haçı
Gaz Deşarj Tüpü
Aziz Elmo Ateşi
Neon tüp lamba
Floresan lamba
Yakup merdiveni
Mıknatıs
Ferromıknatıslık
Sağ el kuralı
Sağ el kuralı
Sol el kuralı
Sol el kuralı
Ampère kanunu
Elektromanyetik İndüksiyon
Lenz yasası
Lenz yasası
Helmholtz bobini
Alternatör ve dinamo
Alternatör ve dinamo
Üç Faz Gerilim Üretme
Transformatör
Waltenhofen Sarkacı
Alternatif Akım Devreleri
Seri RLC devresi
Seri RLC devresi
Seri RLC devresi
Paralel RLC devresi
Paralel RLC devresi
Paralel RLC devresi
RLC devresi
Prizma
Renk Karıştırma - Katkı ve Eksiltici
Renk Karıştırma - Katkı ve Eksiltici
Newton Renk Diski
Çift yarık (Young) deneyi
Ayna
Mercek
İnce kenarlı mercek
İnce kenarlı mercek
Kalın kenarlı mercek
Görme Kusurları
Görme Kusurları
Görme Kusurları
Göz konaklama
Büyüteç
Kepler Teleskobu
Galilei Teleskobu
Çukur Ayna
Çukur Ayna
Tümsek Ayna
Newton Teleskobu
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık akısı
Işık şiddeti
Işık şiddeti
Aydınlanma şiddeti
Kara cisim ışınımı
Kara cisim ışınımı - model
Kara cisim ışınımı - model
Fotoelektrik etki
Elektromanyetik Dalga
Polarize Filtre
Polarize Filtre
X ışını tüpü
Michelson-Morley deneyi
Zaman gecikmesi
Lorentz büzülmesi
Atom modelleri‎
Atom modelleri‎
Atom modelleri‎
Atom modelleri‎
Atom modelleri‎
Rutherford Deneyi
Rutherford Deneyi
Bohr modeli
Bohr modeli
Spektroskopi
Compton olayı
Franck Hertz deneyi
Radyoaktivite
Radyoaktivite
Radyoaktif bozunma Hukuku
Radyoaktif Seri
Radyoaktif Seri
Çekirdek tepkimesi
Çekirdek tepkimesi
Çekirdek tepkimesi
Çekirdek tepkimesi
Pisagor teoremi
Pisagor teoremi
Pisagor teoremi
pi sayisi
Radyan
Birim çember
Vektörlerin toplamı
Buffon'un iğnesi
Galton kutusu
Möbius şeridi
Platonik cisim
Yunan alfabesi
 
Maxwell haddeleme sarkaç
Serbest Düşme
Serbest Düşüş Tüpü
Serbest Düşme Deney
Yukarıdan Aşağı Düşey Atış
Atış Hareketi
Zorlamalı titreşim
Basit Sarkaç - Helikopter
Çİftlenİmlİ Salinicilar
Rezonans
Rezonans
Galileo termometre
İki zamanlı motor
Dört zamanlı motor
Dizel motor
Wankel motoru
Kaynama noktası - Atmosfer basıncı
Kaynama noktası - Atmosfer basıncı
Kaynama noktası - Atmosfer basıncı
Kaynama noktası - İrtifâ
Atmosfer basıncı - İrtifâ
Dünya atmosferi
Mutlak nem
Bağıl nem
İşbâ
Mikroskop